Przejdź do treści

Top 10 szkoleń z kompetencji MIĘKKICH dla menedżerów

Współczesny świat biznesu nieustannie ewoluuje, stawiając przed menedżerami coraz większe wyzwania. Oprócz tradycyjnych umiejętności związanych z zarządzaniem, menedżerowie muszą rozwijać także tzw. kompetencje miękkie. Te umiejętności interpersonalne, emocjonalne i społeczne odgrywają kluczową rolę w budowaniu efektywnych zespołów i osiąganiu sukcesu biznesowego. Dlatego warto inwestować w szkolenia, które pomogą menedżerom doskonalić te umiejętności. Poniżej zebraliśmy listę 10 najbardziej przydatnych dziś szkoleń menedżerskich z kompetencji miękkich.

Czym są kompetencje miękkie?

Wydawać by się mogło, że większość osób wie, czym są kompetencje miękkie. Praktyka jednak pokazuje, że nie każdy potrafi je poprawnie zdefiniować. Kompetencje miękkie, nazywane również umiejętnościami interpersonalnymi lub umiejętnościami społecznymi, to zestaw cech i umiejętności, które dotyczą interakcji i relacji międzyludzkich. Są one kluczowe w sferze osobistej, zawodowej i społecznej, pozwalając na efektywną komunikację, współpracę z innymi ludźmi oraz rozwiązywanie problemów. Kompetencje miękkie mają coraz większe znaczenie w pracy i w życiu codziennym, ponieważ pomagają ludziom osiągać sukces zarówno w obszarze zawodowym, jak i osobistym.

Call to action: Wczoraj kolega, dzisiaj szef

Top 10 szkoleń menedżerskich z kompetencji miękkich

 1. Szkolenia z efektywnej komunikacji i współpracy w grupie
  Komunikacja jest kluczowym elementem zarządzania i pojawia się na każdym etapie interakcji z pracownikami. Szkolenie to pomoże menedżerom doskonalić umiejętności aktywnego słuchania, udzielania informacji zwrotnych, konkretnego wyrażania swoich myśli, reagowania na sytuacje konfliktowe, a co za tym idzie pomoże w budowaniu zgranych zespołów. Nawet zespoły, które świetnie ze sobą współpracują, narzekają czasami na jakość komunikacji. Dlatego tak istotne jest dbanie o jej ciągłe podnoszenie na wyższy poziom. I tak naprawdę dotyczy to wszystkich pracowników, nie tylko menedżerów.
 2. Autoprezentacja
  Szkolenie to może przynieść menedżerom wiele korzyści zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. Autoprezentacja pomaga w budowaniu pewności siebie i poczucia własnej wartości. Pomaga w doskonaleniu umiejętności komunikacji, a także budowaniu pozytywnych relacji z pracownikami i klientami. Szkolenie w tej dziedzinie może pomóc zidentyfikować własne mocne strony i obszary do poprawy, a także dostarczyć narzędzi i technik, które umożliwią bardziej skuteczną i przekonującą autoprezentację. Podobno wystąpienia publiczne (nawet przed małym gronem) to jedna z najbardziej stresujących nas rzeczy. A na stanowisku menedżerskim to przecież element nieunikniony. Dlatego tak ważne jest, aby poczuć się pewniej podczas wystąpień i zapanować nad stresem. To pozwoli zawsze prezentować siebie z jak najlepszej strony.
 3. Zarządzenie stresem i emocjami
  Menedżerowie często pracują pod presją, muszą podejmować szybkie decyzje i zarządzać zespołami w trudnych sytuacjach. Umiejętność skutecznego zarządzania stresem pozwala im utrzymać jasność umysłu i podejmować lepsze decyzje, co przekłada się na efektywność ich działań. Dodatkowo, wysoki poziom stresu może negatywnie wpływać na ich zdolność do logicznego myślenia i oceny sytuacji. Szkolenie z zarządzania stresem i emocjami pomaga menedżerom radzić sobie z wyzwaniami zawodowymi i osobistymi, co przekłada się na ich efektywność, zdrowie psychiczne oraz zdolność do skutecznego kierowania zespołem. Pomaga to też lepiej zrozumieć emocje, a tym samym zachowania innych. To bezcenna wiedza podczas pracy z ludźmi. Jest to więc kluczowa umiejętność w dynamicznym środowisku biznesowym.
 4. Szkolenie z rozwiązywania konfliktów w grupach
  Menedżerowie często muszą radzić sobie z konfliktami, które są nieuniknione. Szybka reakcja może jednak skutecznie zahamować ich eskalację. Menedżerowie, którzy potrafią skutecznie rozwiązywać konflikty, pomagają zespołowi pracować bardziej harmonijnie i produktywnie. Muszą posiadać jednak odpowiednią wiedzę i umiejętności, aby zauważyć symptomy na czas, w odpowiedni sposób reagować, uszanować opinię wszystkich stron konfliktu. To duże wyzwanie, które wiąże się ze stresem, dlatego praktyka takich trudnych rozmów w środowisku szkoleniowym jest niezwykle cennym doświadczeniem.
 5. Rozwijanie umiejętności przywódczych
  Liderzy muszą być inspirujący i skuteczni w swoich działaniach. Szkolenia z rozwoju umiejętności przywódczych pozwalają menedżerom na kontynuowanie swojego rozwoju osobistego i zawodowego. Dają szansę na ciągłe doskonalenie się w roli lidera. Uczą również, jak kształtować wizję, motywować innych i angażować ich emocjonalnie. Inspirujący liderzy potrafią bowiem wpłynąć na pracowników, by Ci osiągali swoje maksymalne potencjały. Takie szkolenia pozwalają również poznać różne style przywództwa, a potem dobierać ten najwłaściwszy w zależności od sytuacji, w jakiej znajduje się obecnie zespół i pojedynczy jego członkowie. To daje menedżerom dużą swobodę i pewność działania.
 6. Szkolenie z analitycznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów
  Umiejętność rozróżniania faktów od opinii, rozróżniania symptomów i źródeł problemu są kluczowe w odnajdywaniu się we współczesnym świecie i skutecznym działaniu. Zła diagnoza marnuje czas i zasoby, dlatego ważne jest, aby odpowiednio zbierać dane i je analizować. To też podstawa opracowywania różnego rodzaju innowacji. Menedżer nauczy się stawiać celniejsze diagnozy i podejmować trafniejsze decyzje,  zadawać krytyczne pytania. Zacznie też prawidłowo wnioskować, stosując przy tym hierarchię dowodów. I co ważne, będzie podejmować trafne decyzje poprzedzone odpowiednią diagnozą. Nauczy się też logicznego wnioskowania i lepszej argumentacji. A to przyda się praktycznie przy wszystkich zlecanych zadaniach.
 7. Negocjacje w biznesie
  Negocjacje są częścią codziennej pracy menedżera, tym bardziej, że wielu z nich musi niemal codziennie negocjować z klientami, dostawcami, współpracownikami czy też innymi członkami zespołu. Umiejętność ta jest zatem niezbędna do wykonywania ich pracy. Dodatkowo, pozwala osiągać cele biznesowe, takie jak podpisanie umowy, uzyskanie lepszych warunków handlowych czy rozwiązywanie konfliktów w grupie. Umiejętność prowadzenia skutecznych negocjacji może również przełożyć się na zwiększenie pewności siebie menedżerów w innych obszarach ich pracy. A znajomość technik negocjacyjnych pozwala uniknąć manipulacji i niepożądanego wpływu. Z resztą, poza pracą też negocjujemy na każdym kroku. Dlaczego więc nie opanować tej sztuki do perfekcji?
 8. Szkolenia z budowania zespołu
  Silny zespół to podstawa sukcesu każdej firmy. Menedżerowie muszą umieć budować, motywować i zarządzać swoim zespołem. Bez tego nie ma mowy o tym, że osiągną oni założone cele biznesowe. Tym bardziej, że współczesne zespoły są często zróżnicowane pod względem umiejętności, doświadczenia i perspektyw. W rezultacie menedżerowie, którzy inwestują w szkolenia z budowania zespołów, tworzą bardziej efektywne i zmotywowane zespoły, co przekłada się na sukces organizacji. Budowanie zespołów jest fundamentalnym elementem przywództwa, który pozwala organizacji osiągać lepsze wyniki i utrzymywać konkurencyjność na rynku. Tylko jak robić to skutecznie w natłoku codziennych obowiązków? Co jeśli menedżer nie posiada jeszcze takich kompetencji, a chce zadbać o integrację w zespole? Czasami wystarczy jeden dzień na dobry teambuilding
 9. Rozwijanie umiejętności zarządzania sobą w czasie
  Zarządzanie sobą w czasie to kluczowa umiejętność dla menedżerów, która może przynieść wiele korzyści zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. Dzięki niej możemy świadomie podejmować decyzje, identyfikować priorytety i skupiać się w pierwszej kolejności na najważniejszych zadaniach. Dzięki temu nie marnujemy czasu na sprawy mniej istotne. Skuteczne zarządzanie czasem pomaga również unikać opóźnień i konfliktów z nimi związanych. To wpływa na budowanie pozytywnych relacji z klientami, współpracownikami i przełożonymi. Jest cały zestaw narzędzi, z których każdy menedżer będzie mógł wybrać najlepsze i najbardziej przydatne dla siebie.
 10. Szkolenie z zarządzania zmianą i przeprowadzania innych przez zmianę
  W dzisiejszym dynamicznym biznesie zmiany są nieuniknione. Menedżerowie muszą umieć pomagać zespołowi dostosować się do zmieniających się warunków, a niejednokrotnie zarządzać oporem wobec zmian. Przeciwstawianie się zmianom może prowadzić do opóźnień w realizacji projektów, obniżenia efektywności pracy, a w konsekwencji strat finansowych. Umiejętność radzenia sobie z oporem pozwala na płynniejsze wdrażanie zmian i minimalizowanie tych negatywnych skutków. Menedżer powinien przede wszystkim poznać dynamikę zmiany i nauczyć się pracować z ludźmi pomagając im przechodzić przez poszczególne fazy zmiany. Poznanie na szkoleniach konkretnych narzędzi ułatwi znacząco ten proces. W końcu zmiany to jedyna niezmienna rzecz. Co nie znaczy, że wszyscy już się do nich przyzwyczaili i są na nie otwarci. Ale najgorsza opcja to menedżer, który nie jest na te zmiany otwarty i który nie jest ich największym ambasadorem. I który nie potrafi pomóc swoim ludziom w tym procesie. Na szczęście można nad tym skutecznie pracować.

 

Inwestowanie w rozwijanie kompetencji miękkich menedżerów to kluczowy krok w budowaniu stabilnych i efektywnych organizacji. Każde z tych szkoleń może dostosować się do konkretnych potrzeb firmy i menedżerów, co pozwala na indywidualny rozwój i osiąganie lepszych wyników. Pamiętajmy, że sukces biznesowy nie zależy tylko od twardych umiejętności, ale również od zdolności menedżerów do budowania relacji i wspierania czy motywowania swoich zespołów. A to przecież koniec końców ludzie w zespołach osiągają cele biznesowe.

Zapraszamy do newslettera

Udostępnij

Tagi

Najnowsze artykuły na blogu

Blog – priorytety czy multitasking

Ustalanie priorytetów czy multitasking – co się lepiej sprawdza?

Multitasking czy ustalanie priorytetów? Czy lepiej jest równocześnie zajmować się wieloma zadaniami, czy może skupić się na jednym i ustanowić jasne priorytety? Zarówno jedna jak i druga strategia mogą mieć swoje wady i zalety, o których nie wolno zapominać. Ale jednak…
Blog – inspirowanie innych

Jak inspirować innych jako lider?

Bycie liderem nie jest prostym zadaniem – chyba nie musimy Wam tego mówić. Wbrew pozorom nie jest to wyłącznie kierowanie zespołem. Prawdziwy lider potrafi nie tylko osiągać cele, ale także inspirować innych do rozwoju i osiągania własnych sukcesów. Dzięki…
Blog – cechy dobrego lidera według Maxwella

Cechy dobrego lidera według Maxwella

John C. Maxwell, ten znany na całym świecie autor i ekspert w dziedzinie rozwoju osobistego oraz przywództwa, od dawna jest uważany za jednego z najważniejszych autorytetów w tej dziedzinie. Jego książki, takie jak “21 Irrefutable Laws of Leadership” (21…