Przejdź do treści

Programy

Rozwojowe

Przepis na program rozwojowy dla menedżerów

Jeżeli myślisz o długofalowym i unikalnym działaniu rozwojowym dla swoich menedżerów,
program rozwojowy będzie idealnym rozwiązaniem.

Jedną z motywacji pracowników, która utrzymuje się na szczycie pozafinansowych rozwiązań motywacyjnych jest inwestowanie w ich rozwój. Mogą to być pojedyncze szkolenia, jeśli akurat taka jest potrzeba Twojej firmy. Warto jednak rozważyć cykl szkoleniowy dla Twoich menedżerów. Długofalowy rozwój przynosi bowiem spektakularne efekty, które przełożą się na efektywność pracy zespołów, a tym samym na osiąganie wyznaczonych celów i rozwój całej firmy.  Sam proces przypomina przygotowanie szkolenia zamkniętego. Różnica polega na tym, że planujemy kilka/kilkanaście szkoleń rozłożonych w czasie, połączonych ze sobą w spójny cykl, rozwijających cały szereg kompetencji menedżerskich na różnych poziomach rozwoju Twoich pracowników

Niezwykle istotnym elementem programu rozwojowego jest utrzymywanie ciągłego rozwoju i stałej motywacji szkolonej grupy. Menedżerowie mają regularne spotkania szkoleniowe (zazwyczaj 1x w miesiącu), mogą na bieżąco konsultować z trenerem wszystkie swoje wątpliwości, korygować wprowadzanie zmian. Mają również zaplanowane “prace domowe” pomiędzy poszczególnymi szkoleniami, co pozwala jeszcze skuteczniej wprowadzać zdobyte umiejętności w życie.

W razie potrzeby zaplanowany cykl programów elastycznie zmieniamy w trakcie trwania programu. Może to wyniknąć z ankiet przeprowadzanych po każdej sesji szkoleniowej. Sprawdzamy na bieżąco, jak zmieniają się potrzeby rozwojowe grupy i reagujemy natychmiast.

Możemy wybrać różne formy szkoleniowe w trakcie przeprowadzania programu. Mogą to być: szkolenia stacjonarne, sesje online, webinary, coaching. Bardzo dobrze sprawdza się również użycie narzędzi psychometrycznych pozwalających lepiej poznać się grupie, co w przyszłości przełoży się na skuteczniejszą komunikację między zespołami kierowanymi przez menedżerów. 

W cyklu bierze udział kilku naszych trenerów i trenerek. Dzięki temu menedżerowie będą mogli skorzystać z doświadczenia różnych osób. Będzie to też bardziej atrakcyjne. Jedocześnie trenerzy na bieżąco konsultują się w trakcie programu, aby zapewnić spójność. Będą też dostępni dla uczestników szkolenia pomiędzy szkoleniami i po zakończeniu programu przez 3 miesiące – to pozwoli menedżerom bezpiecznie wprowadzić w życie nowe rozwiązania i ugruntować zdobyte kompetencje,

Twoi menedżerowie poczują się zaopiekowani, a ich pracownicy będą zadowoleni ze swoich przełożonych. To zmniejszy rotację w obydwu tych grupach.

Lista składników programu rozwojowego

Wybierz szkolenia, uzupełnij je webinarami,
a jako pre-work przeczytaj ciekawe artykuły na naszym blogu

Program rozwojowy to nie tylko warsztaty. Wykorzystujemy różne formy szkoleniowe, które zwiększają skuteczność i atrakcyjność całego programu.
Cały program jest jak dobrze dopasowane do siebie puzzle, które idealnie pasują do potrzeb Twoich pracowników.

Przed każdym szkoleniem sprawdzimy razem z Tobą, czego konkretnie potrzebują Twoi pracownicy i dopasujemy szkolenie tak, aby odpowiedziało na te potrzeby.

Pierwszym krokiem będzie ankieta dla wszystkich uczestników, drugim pogłębione wywiady z wybranymi uczestnikami.

W ostatnim etapie wspólnie omówimy wyniki i dopasujemy program szkolenia.

To obowiązkowy element na start każdego programu rozwojowego. Pozwala zespołom lepiej się poznać, a tym samym lepiej ze sobą współpracować.

Wszystkie zespoły potrzebują od czasu do czasu zatrzymać się na chwilę, wyłączyć z codziennej rutyny i spojrzeć na procesy z boku. Trzeba dać im na to przestrzeń.

Webinary menedżerskie

Świetna metoda, jeśli chcesz jednocześnie zapoznać większą grupę pracowników z danym zagadnieniem. Interaktywne webinary angażujące uczestników, sesja Q&A z trenerem, aktualne tematy.

Excel

Nasi trenerzy to prawdziwi pasjonaci Excela. Do tego tworzą świetną atmosferę, co pozwala uczestnikom jeszcze lepiej przyswoić wiedzę. Możesz wybrać różne poziomy  zaawansowania.

Czym się charakteryzuje program rozwojowy

 • Rozłożony w czasie plan warsztatów szkoleniowych (od 6 do 12 miesięcy)
 • Wybrane moduły dopasowane indywidualnie, do potrzeb Twoich pracowników, ułożone w spójną i połączoną ze sobą całość
 • Ciągłość procesu rozwojowego dająca lepsze efekty szkoleniowe
 • Wybrane przez Ciebie czas i miejsca szkoleń – realizujemy szkolenia na terenie całej Polski
 • Szczegółowe badania diagnostyczne oraz ankiety przed i w trakcie programu
 • Różne formy szkoleniowe wykorzystywane dla zapewnienia atrakcyjności i skuteczności programu
 • Elastyczne zmiany programu w zależności od zmieniających się potrzeb uczestników
 • Sesje follow up i “prace domowe” utrzymujące zaangażowanie i motywację
 • Case’y dopasowane do Twojej branży i specyfiki firmy
 • Różni trenerzy współpracujący w trakcie realizacji programu
 • Wsparcie trenerów w trakcie i po zakończeniu programu
 • „Próbka” warsztatów w razie potrzeby
 • Możliwość wyboru tematów spoza listy naszych szkoleń

Pytania i odpowiedzi

Programy rozwojowe to długofalowe warsztaty przygotowane indywidualnie na potrzeby Twoich menedżerów i opracowane tylko dla Twojej firmy. Są przeprowadzane w ciągu kilku miesięcy w siedzibie firmy lub innym dowolnie wybranym przez Ciebie miejscu na terenie całej Polski. Program jest przygotowany na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych Twoich pracowników.

Najbardziej efektywne warsztaty przeprowadza się w grupach od 5 do 14 osób. Jeśli masz więcej pracowników do przeszkolenia, omówimy to indywidualnie.

Zazwyczaj przygotowujemy warsztaty na pół roku lub na rok – zależy to od wyników badania analizy potrzeb. Jeśli potrzebujesz dłuższego programu, nie ma problemu – ustalimy to indywidualnie po badaniu.

W trakcie przeprowadzania programu rozwojowego korzystamy z różnych form szkolenia. główne sesje szkoleniowe są zazwyczaj stacjonarne. Materiały przed sesjami mogą być w formie webinarów, sesje follow up są zwykle online. Mamy tez do dyspozycji coaching czy narzędzia psychometryczne. Będziemy to ustalać indywidualnie.

Istnieje wiele możliwości utrzymania wysokiego poziomu uwagi uczestników. Oto niektóre z nich:

 • Zdecydowana przewaga praktyki nad teorią
 • Gry symulacyjne i ćwiczenia
 • Business case’y
 • Doświadczenie biznesowe trenerów
 • Inscenizacje sytuacji zawodowych
 • Dyskusje w parach i grupach
 • Sesje follow up
 • Webinary interkatywne

Czego możesz się spodziewać na warsztatach

Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka

 • Stawiamy na praktykę. Poznasz niezbędną teorię, a potem ćwiczenia, ćwiczenia, ćwiczenia. Do tego gry symulacyjne i więcej ćwiczeń, business case’y i jeszcze trochę ćwiczeń. Doskonale wiemy, że to praktyka jest najważniejsza, bo to przez doświadczanie uczymy się najskuteczniej.
 • Wykorzystujemy różne metody szkoleniowe. Pojawią się: gry symulacyjne, ćwiczenia grupowe i indywidualne, inscenizacje sytuacji zawodowych, dyskusje problemowe, wykłady interaktywne, studium przypadku itp.

Działamy w przemyślany sposób, aby trafić w potrzeby

Najpierw przeanalizujemy, czego konkretnie potrzebują Twoi menedżerowie, potem dobierzemy odpowiednie zagadnienia.

Elastycznie korygujemy ofertę
w trakcie

Jeśli będzie taka potrzeba, będziemy korygować program na potrzeby uczestników. Sprawdzimy to za pomocą ankiet ewaluacyjnych.

Podejmiemy się każdego „wyzwania” w każdej branży

Wystarczy odpowiednia analiza i badanie potrzeb szkoleniowych
przed startem programu.
Poza tym lubimy wyzwania. 😊

Jak wygląda proces programu rozwojowego

Same szkolenia to "tylko" część całego procesu, który sprawia, że te warsztaty są tak dobrze dopasowane
do potrzeb Twoich pracowników

 1. Odezwij się do nas poprzez formularz albo zadzwoń na numer +48 515 755 515 i powiedz, co chcesz osiągnąć poprzez warsztat, jakie są Twoje potrzeby, problemy i oczekiwania.
 2. Zorganizujemy spotkanie, aby omówić bardziej szczegółowo te dane. Na spotkaniu będzie obecny zaproponowany przez nas trener prowadzący.
 3. Przygotujemy propozycję programu wraz z kosztami – będziemy otwarci na wszelkie Twoje propozycje i uwagi. Warsztat to nie jest zamknięty plan – elastyczność jest jak najbardziej wskazana na każdym etapie.
 4. Jeżeli zaakceptujesz program, zorganizujemy dalszą diagnostykę potrzeb szkoleniowych, gdzie zweryfikujemy przyszłych uczestników. Wykorzystamy ankietę (wszyscy uczestnicy) i pogłębione rozmowy (wybrani uczestnicy).
 5. Przeredagujemy program (jeśli będzie to potrzebne), potwierdzimy daty i miejsca szkolenia, sposoby przeprowadzenia sesji follow up itp.
 6. Uczestnicy na bieżąco będą otrzymywać wszystkie niezbędne informacje i ewentualne materiały przed daną sesją szkoleniową i po niej.
 7. Wykonamy testy ewaluujące program (przed, w trakcie i po).
 8. Trenerzy cały czas będą dostępni dla uczestników pomiędzy sesjami szkoleniowymi i przez okres 30 dni od zakończenia programu, jeśli menedżerowie będą potrzebować porady, wskazówki na bieżąco, podczas wdrażania tego, co omówili na warsztatach.
 9. Na bieżąco będą trafiać do Ciebie raporty poszkoleniowe z podsumowaniem etapów procesu – będziemy omawiać je razem. Dzięki temu będziesz wiedzieć, jakie kolejne kroki są potrzebne i jak możesz pomóc swoim pracownikom w dalszym skutecznym wdrażaniu pozytywnych zmian.

Jak zamówić program rozwojowy

Zapisz się poprzez formularz na dole strony. Przyślemy Ci krótką ankietę. Jej wypełnienie zajmie Ci nie więcej niż 10 minut. To pozwoli nam przygotować wstępną ofertę w mniej niż 48 godzin. Wiemy, że zależy Ci na czasie.

Jeśli wstępna oferta Ci się spodoba i będzie zgodna z Twoim budżetem, zaczniemy dalszy proces i doprecyzujemy potrzeby Twoich menedżerów.

Wyślij zapytanie

Zadzwoń do nas: +48 515 755 515
Napisz na: kontakt@mentori.pl Możesz też wypełnić poniższy formularz: