Przejdź do treści

Dofinansowanie na szkolenia dla firm

Co, jak i gdzie?

W MENTORI realizujemy szkolenia
z dofinasowaniem

Chcesz zorganizować szkolenie dla swoich pracowników, ale potrzebujesz na to funduszy i myślisz o szkoleniach z dofinansowaniem? Świetnie się składa, bo nasi klienci mogą uzyskać dofinansowanie na  wszystkie realizowane przez nas szkolenia. Można uzyskać dofinansowanie nawet do 80% kosztów szkolenia. 

Obecnie dofinansowania na szkolenia można uzyskać na dwa sposoby:

Wesprzemy Cię na każdym kroku
tego procesu.

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to bezpłatna, ogólnodostępna platforma, w której możecie znaleźć cały szereg usług rozwojowych.  BUR umożliwia uzyskanie dofinansowania w wysokości od 50% do 80 % wartości wybranej usługi szkoleniowej. Wsparcie jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy samodzielnie decydują o wyborze usługi rozwojowej. Jest to pomoc na zasadach de minimis (bezzwrotnego wsparcia).

Baza Usług Rozwojowych prowadzona jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i umożliwia dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych jest całkowicie bezpłatne.

Jeżeli szkolenie oznaczone jest w bazie BUR jako posiadające możliwość dofinansowania, oznacza to, że firma, która je prowadzi przeszła weryfikację jakości i posiada odpowiedni certyfikat. Dlatego masz pewność co do wysokiej jakości oferowanych tam usług.

Jakie kroki musisz wykonać:

Wybierz szkolenie, które odpowiada potrzebom rozwojowym Twoich pracowników:

SZKOLENIA MENTORI W BUR

Czym jest
Baza Usług Rozwojowych?

Przydatne linki:

Jak działa Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Przydatne linki:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest finansowany ze środków Funduszu Pracy. Jest to pomoc na zasadach de minimis (bezzwrotnego wsparcia) do 80% kosztów szkolenia. Z pomocy może skorzystać każdy pracodawca, który zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę. Głównym celem funduszu jest pomoc w nabyciu wiedzy i umiejętności, w celu uniknięcia utraty zatrudnienia z powodu braku kompetencji.

Każdy Urząd Pracy ma swoje zasady i wytyczne dotyczące składania wniosków – sprawdź, jakie zasady obowiązują w Urzędzie Pracy na Twoim terenie.

Jakie kroki musisz wykonać:

Wybierz szkolenie, które odpowiada potrzebom rozwojowym Twoich pracowników:

SZKOLENIA MENTORI

Aby firma szkoleniowa mogła oferować szkolenia w Bazie Usług Rozwojowych, musi posiadać specjalny certyfikat, który jest odnawiany co roku podczas audytu. Dzięki temu masz pewność, że szkolenia MENTORI spełniają wysokie standardy usług szkoleniowych.

Dlaczego z nami:

To co, pracujemy razem nad rozwojem
Twoich pracowników?

Dlaczego
z MENTORI?

Chcesz skorzystać
ze szkoleń z dofinansowaniem?
Zapraszamy
do kontaktu