Superwizja
w pracy trenera

Szkolenie dla superwizora

Zrozum dynamikę grupy szkoleniowej

Chcesz zapisać się
na szkolenie?
Skontaktuj się z nami!