Regulamin webinaru

Bardzo się cieszymy, że tu zaglądasz – to oznacza, że kwestia zasad konkursu i bezpieczeństwa danych osobowych ma dla Ciebie duże znaczenie. Dla nas też. Poniżej znajdziesz wszystkie szczegóły.

Regulamin konkursu „Buduję efektywność zespołu z MENTORI”

 1. § 1
  POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Buduję efektywność zespołu z MENTORI” i nazywany jest dalej: „Konkursem”.
  2. Organizatorem Konkursu jest MENTORI sp. z o.o. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa, NIP: 521-394-02-21.
  3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie poprzez wiadomości e-mail wysyłane na skrzynkę kontakt@mentori.pl – w dniach 11-14.03.2022 i jest skierowany do zarejestrowanych uczestników wydarzenia: darmowy webinar „Efektywność w zespole kuleje? Podpowiemy, jak zacząć leczenie.”, 10.03.2022, godzina 11:00
  4. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 15.03.2022 r. na profilu @mentori.pl na LinkedIn oraz w e-mailowej odpowiedzi zwrotnej do poszczególnych osób.
  5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez LinkedIn.

  § 2
  WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Uczestnictwo w Konkursie jest możliwe po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
  b) osoba biorąca udział w Konkursie musi być zapisana na liście uczestników webinaru „Efektywność w zespole kuleje? Podpowiemy, jak zacząć leczenie”, który został zrealizowany w dniu 10.03.2022 r. Zapis musi nastąpić do dnia 10.03.2022 r., do godziny 11:15.
  c) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać internetową skrzynkę pocztową, z której przyśle odpowiedź na konkursowe pytanie na adres: kontakt@mentori.pl

  § 3
  NAGRODY
  1. Nagrodą w Konkursie są: 3 książki „Pięć dysfunkcji pracy zespołowej”, Patrick Lencioni, po jednej dla każdego ze zwycięzców.
  2. Zwycięzcami nagród w Konkursie zostaną Uczestnicy, którzy w dniach 11-14.03.2022r. odpowiedzą mailowo na pytanie: Jak zamierzasz zacząć pracować nad zbudowaniem/odbudowaniem zaufania w Twoim zespole? Odpowiedzi należy przesłać na adres: kontakt@mentori.pl
  Ze wszystkich odpowiedzi komisja konkursowa wskaże 3 zwycięskie. Liczyć się będzie kreatywność. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną odpowiedź
  3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
  4. Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej mailową odpowiedzią zwrotną na adres, z którego nadesłali odpowiedź oraz w poście na profilu @Mentori.pl w ciągu jednego dnia roboczego od ogłoszenia wyników Konkursu.
  5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomieni Zwycięzcy powinni skontaktować się z Organizatorem konkursu, MENTORI sp. z o.o. wysyłając maila na adres: kontakt@mentori.pl podając swoje dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu w ciągu 5 dni roboczych od chwili powiadomienia o zwycięstwie.
  6. Nagroda przyznana Uczestnikowi nie może zostać przekazana innej, wskazanej przez zwycięskiego Uczestnika osobie.
  7. Nagroda przyznana Uczestnikowi nie może zostać zamieniona na formę pieniężną, ani żadną inną.
  8. Fundatorem nagrody jest MENTORI sp. z o.o.

  § 4
  DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
  1. Administratorem danych jest MENTORI sp. z o.o. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa, NIP: 521-394-02-21
  2. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu niezbędnych dla firmy kurierskiej, która będzie dostarczać nagrodę.
  3. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

  § 5
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.mentori.pl