Employer Branding

Budowanie silnej marki należy rozpocząć od środka, czyli we własnym przedsiębiorstwie. Mądrze zbudowana kadra pracownicza, która jest zadowolona ze swojej sytuacji zawodowej, pozwala na osiąganie lepszych wyników i wspomaga rozwój firmy. Employer branding, czyli budowanie silnego wizerunku pracodawcy, to zadanie wymagające kompleksowego przygotowania i wiedzy z tego zakresu. Warto się tym zainteresować, ponieważ efekty mogą być oszałamiające!

Zadowolony pracownik to wydajny pracownik – ta wiedza znana nam jest już od dawna, ale nie każdy przedsiębiorca jest w stanie stworzyć ekipę zadowolonych i kompetentnych pracowników, którzy chcą budować razem z nim silną pozycję firmy. Tworzenie pozytywnego i kompleksowego wizerunku pracodawcy jest zagadnieniem znanym, ale przez długi czas niezdefiniowanym.

Employer branding to długoterminowe działanie, które ma na celu budowanie wykwalifikowanej kadry pracowniczej – pozwala na zatrzymanie w firmie osób najbardziej efektywnych, zaangażowanych i najlepiej wykwalifikowanych. Żeby działania te przeniosły efekt, strategia powinna być przedstawiona wszystkim pracownikom z działów HR, PR i marketingu. To oni często stanowią o sile i pozycji marki, a także mają ogromny wpływ na budowanie zespołu pracowniczego. Odpowiednio przygotowany i wdrożony proces employer branding  pozwoli firmie na kompleksowe wdrożenie spójnego systemu, który stworzy silną markę i znacząco poprawi wizerunek pracodawcy.

W drodze do osiągnięcia takiego efektu, pomocne mogą okazać się poniższe elementy, które najczęściej wskazywane są w opracowaniach dotyczących employer branding:

  • ujednolicona komunikacja wewnątrz firmy – pozwala na sprawne przekazywanie informacji między pracownikami i podwładnymi, co ma wpływ na szybkość i efektywność działania,
  • dbanie o wizerunek firmy na zewnątrz – kontrola informacji, które docierają poza przedsiębiorstwo pozwala na budowanie jego pozycji i kreowanie pozytywnego wizerunku,
  • unikalne cechy pracodawcy – są to rzeczywiste, wypracowane w długotrwałym procesie cechy, które pozwalają na budowanie silnego i pozytywnego wizerunku pracodawcy,
  • wypracowanie systemów i używanie narzędzi, które pozwolą na uzyskanie pożądanego, istotnego dla firmy efektu końcowego.

Zrealizowanie powyższych punktów wymaga czasu i odpowiedniego systemu ich wdrażania, ale co jeszcze ważniejsze – musi istnieć rzeczywista możliwość realizacji wszystkich założeń. To buduje wiarygodność firmy. Niewywiązywanie się z obietnic czy nieoczekiwane zmiany strategii mogą wywołać efekt lawinowy i coś, co wyglądało na spójny projekt, może okazać się wielkim niepowodzeniem. Żeby nie doszło do takiej sytuacji, cały proces powinien być przemyślany i wprowadzany zgodnie ze standardami. Najlepiej pod okiem specjalistów.

Kompleksowa strategia, która zbuduje pozycję marki

Istotą całej strategii nie tylko powinno, ale musi być patrzenie na firmę jako ogromny mechanizm, w którym istnieją setki zależności. Zespół pracowników może być mniej lub bardziej wydajny w zależności od moderowania nim. Adrian Pyszka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w swojej pracy pt. „Modele i determinanty efektywności zespołu” podsumowuje:

„Moderując pracę zespołu powinno się zwrócić uwagę nie tylko na parametry ekonomiczne, ale również na kwestie psychologiczne i społeczne, m.in. potencjał zespołu, cechy jednostek i ich liczbę, postawy oraz zachowania członków zespołu. Ważnym aspektem jest właściwe kształtowanie pracy zespołu, zwłaszcza celów i zadań, a także komunikowanie informacji dotyczących oczekiwań i wypracowanych efektów.”

Wspomniane efekty zależne są między innymi od tego – choć wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie z tego sprawy – jak silna jest marka pracodawcy. Raport dotyczący employer branding przeprowadzony przez HRM Institute w Polsce nie pozostawia wątpliwości, że dział zajmujący się tylko tym zagadnieniem ma w swojej firmie poniżej 10% wszystkich przedsiębiorstw. To, w porównaniu z krajami wysokorozwiniętymi, bardzo mały odsetek. Przykład zachodnich firm, jak chociażby Siemens, Samsung czy Johnson & Johnson, pokazuje, że inwestycja w markę i wizerunek pracodawcy przynosi wielkie korzyści.

Wielu przedsiębiorców nie decyduje się na wdrożenie strategii i uruchomienie działu employer branding z obawy o niepowodzenie całego przedsięwzięcia i co za tym idzie – narażenie się na straty. Wszystkie dane obalają jednak te obawy, ponieważ dobrze wdrożony system wpływa na podniesienie jakości wykonywanej pracy oraz efektywność pracowników. 

Co ciekawe, już sama świadomość pracy w firmie, która ma silną pozycję i rozpoznawalną markę, jest dla potencjalnego pracownika wyróżnieniem. Jest on nawet w stanie zgodzić się na obniżenie zarobków kosztem samej możliwości pracy w takim przedsiębiorstwie.

External branding oraz internal branding – czym się różnią?

Podczas budowania pozytywnego wizerunku i silnej marki przedsiębiorstwa należy działać dwutorowo:

  • internal branding  polega na promowaniu wizerunku pracodawcy wewnątrz firmy. To kompleksowe działanie, które ma na celu budowanie jego pozycji, a także autorytetu. Ma to odbywać się zarówno wśród obecnych pracowników firmy, jak i ewentualnych nowych, których zatrudnia się podczas procesów rekrutacyjnych. Wizerunek pracodawcy ma być kluczowym elementem stabilności przedsiębiorstwa – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz,
  • wszystkie działania, które dotyczą promowania marki i budowania pozycji na zewnątrz pracodawcy określane są mianem external branding. Poza wspomnianymi pracownikami, którzy swoją postawą budują pozycję pracodawcy, funkcjonuje wiele narzędzi, które mogą przyspieszyć cały proces. Priorytetem są nowoczesne media, które w szybki sposób pozwalają na budowanie marki. Promowanie może odbywać się za pośrednictwem mediów społecznościowych, a także serwisów branżowych. Skuteczne są również media tradycyjne – prasa, telewizja i radio.

Choć rozróżnienie internal branding i external branding jest kluczowe podczas planowania strategii rozwoju, nie można zapominać o żadnym z nich. Działania na obu tych polach przynoszą efekty, ale tylko połączone mogą gwarantować powodzenie całego przedsięwzięcia. Wizja rozwoju powinna być spójna i zaprojektowana z myślą o wewnętrznym i zewnętrznym budowaniu pozycji pracodawcy.

Budowanie pozycji marki a rekrutacja pracowników

Poza dbaniem o obecnych pracowników, ważnym zadaniem pracodawcy jest skuteczne działanie na rynku pracy. Poszukiwania kolejnych fachowców i poszerzanie składu to najlepsza droga do ciągłego rozwoju przedsiębiorstwa. Żeby jednak faktycznie móc sięgać po najlepszych specjalistów, niezbędne są odpowiednie narzędzia, które zachęcą ich do pracy właśnie w tej firmie. 

Marka pracodawcy, którą udało się wypracować, to dobry początek, ponieważ pozwala na spotkanie z poszukującymi pracy, dobrze wykształconymi ludźmi. Żeby jednak ostatecznie dołączyli oni do zespołu, niezbędne jest krótkie opisanie zalet firmy, które mają zachęcić ich do podjęcia pracy. To tak zwane Employer Value Proposition (EVP), czyli lista plusów, które mają pomóc w czasie rekrutacji.

Ważne jest, żeby wszystkie aspekty wymienione w EVP faktycznie zostały zapewnione, a wszystkie obietnice – zrealizowane. Popełnienie błędu na tym etapie może sprawić, że wizerunek firmy na rynku pracy znacząco spadnie, a co za tym idzie – rekrutacja najlepiej wykształconych pracowników może okazać się niemożliwa. 

Ważnym aspektem w kontekście rekrutowania nowych pracowników jest dbanie o potrzeby już obecnych. Istotne jest budowanie dobrych relacji z podwładnymi, a także zapewnienie im satysfakcjonującej drogi rozwoju kariery. Wszystkie działania z tego zakresu określić można mianem employee experience. Swoje przywileje powinni mieć zarówno nowoprzyjęci pracownicy, jak i ci, którzy z firmą związani są od dłuższego czasu. Jedni wpływają na drugich, co ma znaczenie podczas budowania relacji na linii podwładni – pracownicy.

Employer branding – czy faktycznie warto?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy inwestowanie w employer branding to słuszna decyzja? Doświadczenia wielu firm, które się na to zdecydowały, pokazują, że to dobra droga rozwoju. Budowanie zespołu pracowników w oparciu o ich satysfakcję skutkuje zwiększeniem wydajności wykonywanej przez nich pracy, a także buduje pozytywne relacje między nimi. Wsparcie pracodawcy skutkuje zaufaniem pracowników, a co za tym idzie – budowaniem jego pozycji i pozytywnego wizerunku. 

Wszystkie wdrożone rozwiązania, jeśli zostaną właściwie zaplanowane, przyniosą wiele korzyści. Nie ma wątpliwości, że obecnie na zaufaniu społecznym i pozytywnych relacjach z klientami i pracownikami można wiele zyskać. Żeby jednak cały proces przebiegał zgodnie z założeniami, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy – dobrym startem może być szkolenie prowadzone przez Adriana Martineza.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tagi