OTWARTE Przywództwo

Budowa autorytetu lidera
i przywództwo w zespole

Zbuduj szacunek w zespole, pracuj nad swoją charyzmą
i umiejętnością autoprezentacji

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!