TRENERZY - Paweł Sałdyka

/files/trainer/pawel_saldyka_nowe.jpg
Paweł Sałdyka

Praktyk, specjalista w zakresie przepływów pieniężnych i leasingu.

LICZBY O TRENERZE:

Przeprowadzonych ponad 1000 godzin szkoleniowych

Autor ponad 700 porad księgowych

Autor ponad 50 artykułów z zakresu prawa bilansowego i podatkowego

OGÓLNIE O TRENERZE:

Doświadczony wykładowca aktywnie funkcjonujący na rynku szkoleniowym, praktyk, wspólnik i założyciel biura rachunkowego, autor i konsultant szeregu publikacji poświęconych tematyce prawa bilansowego i podatkowego: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka oraz Infor „Biuletyn Głównego Księgowego”, specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu. Doświadczenie zdobył m. in. jako księgowy w międzynarodowym koncernie, działającym na rynku elektroniki użytkowej, jako główny księgowy w spółce zajmującej się produkcją odzieży damskiej, w trakcie rewizji sprawozdań finansowych i bieżących konsultacji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Prezes Zarządu, Główny Księgowy –  Avimar Audyt Sp. z o.o.
 • Główny Księgowy – Zender Sp. z o.o.
 • Samodzielny Księgowy – Eliks Aydytorska Sp. z o.o.
 • Księgowy - LG Electronics Wrocław Sp. z o.o.

WYKSZTAŁCENIE I PRZEPROWADZONE SZKOLENIA:

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Specjalność: Rachunkowość i auditing
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Studia podyplomowe „Doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami”
 • Kurs „Dla kandydatów na głównych księgowych”
 • Kurs „Dla kandydatów na księgowych bilansistów”

PRZEPROWADZONE PROJEKTY SZKOLENIOWE:

 • Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 i MSR 7 – warsztaty Excel
 • Leasing operacyjny i finansowy w rachunkowości i prawie podatkowym - w ujęciu praktycznym
 • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – kluczowe problemy z praktyki
 • Od podstaw do samodzielnego księgowego – kurs zawodowy

OSIĄGNIĘCIA I SUKCESY ZAWODOWE:

Autor książek:

 • „Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce. Techniki sporządzania”
 • „Leksykon księgowego. Pytania i odpowiedzi”

CERTYFIKATY:

 • Certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych.