TRENERZY - Paweł Puzio

/files/trainer/pawel_puzio.jpg
Paweł Puzio

Trener z obszaru finansów i zarządzania.

LICZBY O TRENERZE:

Przeprowadzonych około 100 szkoleń

Zrealizowanych okolo 730 godzin szkoleniowych

Autor i współautor ponad 200 wniosków o dotację z UE / biznes planów / studium wykonalności / memorandów informacyjnych / analiz finansowych i ekonomicznych 

OGÓLNIE O TRENERZE:

Doświadczony praktyk i trener z obszaru finansów i zarządzania, dla którego każdy nowy projekt to wyzwanie, a zarazem możliwość zdobycia cennych doświadczeń. Od 2007 r. prowadzi własną działalność gospodarczą, w ramach której zajmuje się pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania dla firm oraz doradztwem biznesowym. Pomagał w powstaniu wielu start-upowych projektów, od doradzania w fazie powstawania projektu, przez pomoc w pozyskaniu finansowania, aż do bieżącego doradztwa w ramach działalności operacyjnej.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w banku, w firmach doradztwa finansowego oraz doradztwa biznesowego.
 • Pracował w funduszu Venture Capital oraz Sieci Bussines Angels jako "Analityk Biznesowy", gdzie zajmował się oceną projektów inwestycyjnych, przygotowaniem rekomendacji dla Zarządu, a następnie przeprowadzaniem procesu wejścia kapitałowego funduszu.
 • Doświadczenie korporacyjne i biznesowe zdobywał zasiadając w Zarządach oraz Radach Nadzorczych spółek z różnych branż, a także pełniąc funkcję Dyrektora Finansowego w spółce z branży usługowej.

WYKSZTAŁCENIE I PRZEPROWADZONE SZKOLENIA:

Wykształcenie:

 • Absolwent Wydziału Zarządzania AGH w Krakowie; Kierunek: Marketing i zarządzanie
 • Absolwent studiów podyplomowych Wydziału Zarządzania AGH w Krakowie na kierunku: Rachunkowość Zarządcza i Controlling
 • Absolwent studiów podyplomowych Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; Kierunek: Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne

Przebyte szkolenia

 • Kurs dla kandydatów na maklerów papierów wartościowych
 • Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa i spółek komunalnych
 • Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych – moduł zaawansowany
 • "Od diamentu do brylantu" – Zaawansowane szkolenia trenerskie
 • "Ekspert ds. innowacji"

PRZEPROWADZONE PROJEKTY SZKOLENIOWE:

 • Szkolenia produktowe - dla banków oraz firm ubezpieczeniowych
 • Fundusze inwestycyjne
 • Techniki sprzedaży
 • Negocjacje
 • Kredyty hipoteczne
 • Dotacje oraz pozostałe źródła finansowania inwestycji
 • Możliwości pozyskania funduszy unijnych przez przedsiębiorców z Województwa Śląskiego oraz Podkarpackiego
 • Zarządzanie finansami osobistymi
 • Krótkoterminowe decyzje zarządzania operacyjnego
 • Controlling w przedsiębiorstwie
 • Monitorowanie realizacji budżetów
 • Pozyskiwanie kapitału dla firm na kursie Analityka Finansowego
 • Aniołowie biznesu oraz fundusze zalążkowe jako źródło wsparcia rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć
 • Konferencja: Inwestycja w naukę, inwestycją w przyszłość – prelekcja: "Anioł Biznesu, ważne ogniwo w procesie finansowania firm typu start-up"
 • Źródła finansowania działalności innowacyjnej w MŚP
 • Źródła finansowania działalności innowacyjnej
 • Finansowanie działalności gospodarczej
 • Doradztwo w obszarze pisania biznesplanu
 • Biznes plan - część finansowa
 • Seminarium "Komercjalizacja badań naukowych, a rozwój innowacyjnej gospodarki Województwa Małopolskiego – prelekcja: "Możliwość finansowania innowacyjnych projektów”
 • Prawo Spółek / Zakładanie działalności gospodarczej
 • Źródła finansowania działalności gospodarczej
 • Nowoczesne budżetowanie w przedsiębiorstwie
 • Ekspert ds. Oceny Biznes Planów
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • Przygotowanie analizy finansowej przedsiębiorstwa w celu pozyskania kredytu bankowego
 • Cash Flow i zarządzanie płynnością w firmie
 • Zarządzania finansami, podstawy rachunkowości zarządczej oraz controlingu
 • Kurs „Pozyskiwanie funduszy europejskich”
 • Budżetowanie działalności gospodarczej
 • Strategia i Planowanie Finansowe Przedsiębiorstwa
 • Wartość pieniądza w czasie i ocena projektów inwestycyjnych
 • Przygotowanie do procesu pozyskania inwestora; Przygotowanie do komercjalizacji projektu

OSIĄGNIĘCIA I SUKCESY ZAWODOWE:

 • Od 2006 r. jest autorem i współautorem ponad 200 wniosków o dotację z UE / biznes planów / studium wykonalności / memorandów informacyjnych / analiz finansowych i ekonomicznych dla projektów inwestycyjnych szukających finansowania.
 • Brał udział w wejściach kapitałowych kilkunastu podmiotów w tym spółek notowanych na GPW.

CERTYFIKATY:

 • Licencja maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do czynności doradztwa inwestycyjnego – licencja numer 2233
 • Uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa
 • Licencja pośrednika ubezpieczeniowego
 • Certyfikowany Trener Biznesu