TRENERZY - Michał Pawlęga

/files/trainer/123__1_.jpg
Michał Pawlęga

Dostosowuje jakość i treść nauczania do potrzeb i możliwości osób uczestniczących w szkoleniu.

LICZBY O TRENERZE:

Zrealizowanych około 3500 godzin szkoleniowych

OGÓLNIE O TRENERZE:

Konsultant i trener zarządzania projektami, uczestniczył w Komitetach Monitorujących i panelach ekspertów w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń oraz wsparciu instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych w przygotowaniu i realizacji projektów, przewidzianych do współfinansowania w ramach funduszy zewnętrznych. Konsultant i doradca w zakresie opracowania projektów wielu instytucji publicznych w Polsce, m.in. Urzędu m. st. Warszawy oraz Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie infrastruktury kultury i dziedzictwa narodowego,
 • Asesor wniosków w zakresie kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

WYKSZTAŁCENIE I PRZEPROWADZONE SZKOLENIA:

 • Studia pedagogiczne, specjalizacja edukacja dorosłych (andragogika),
 • Uniwersytet Warszawski Szkoła Praw Człowieka,
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa.

PRZEPROWADZONE PROJEKTY SZKOLENIOWE:

Prowadził lub współprowadził projekty szkoleniowe m. in. dla:

 • Dolnośląska Federacja Sportu,
 • Fundacja Feminoteka,
 • Fundacja Fundusz Współpracy,
 • Fundacja Nowy Staw,
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej,
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Streetworkerskich,
 • Stowarzyszenie Lambda,
 • Stowarzyszenie Monar,
 • Instytucje Publiczne Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki,
 • Miasto Stołeczne
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki,
 • Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
 • Narodowe Centrum Kultury,
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Ingafor Sp. z o.o.,
 • Sports Project Management Group.

CERTYFIKATY:

 • Szkolenie trenerów w zakresie funduszy strukturalnych Euro NGO,
 • Certyfikowany trener I stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP),
 • Kurs certyfikacyjny wykładowców europejskich.