TRENERZY - Joanna Patyk

OGÓLNIE O TRENERZE:

Doradca Podatkowy, Prawnik posiadający 14-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Lipiec 2009-nadal- TAX & BUSINESS Kancelaria Podatkowa Joanna Patyk
 • Wrzesień 2007–Lipiec 2010- Supervisor, BDO Sp. z o.o.  
 • Kwiecień 2000–Wrzesień 2007- Specjalista ds. prawno - podatkowych, Kancelaria Prawno – Podatkowa SIGNUM Krzysztof Sularz
 • Maj 1999–Kwiecień 2000- Samodzielny specjalista ds. prawnych, Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektrycznych S.A.
 • Lipiec 1998–Maj 1999- Specjalista ds. organizacyjno - prawnych, Kancelaria Prawno – Podatkowa SIGNUM Krzysztof Sularz
 • W trakcie dotychczasowego doświadczenia zawodowego – w ramach stosunku pracy obsługiwała liczne podmioty gospodarcze, zarówno pracując w Kancelarii Prawno – Podatkowej, jak i międzynarodowej firmie konsultingowej BDO Sp. z o.o. Wśród obsługiwanych podmiotów są duże podmioty giełdowe, podmioty z kapitałem obcym, podmioty funkcjonujące m.in. w branży górniczej (praca w PMUE S.A.), samochodowej, energetycznej, usługowej i handlowej. 

WYKSZTAŁCENIE I PRZEPROWADZONE SZKOLENIA:

 • Absolwentka i Stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, kierunek: Prawo cywilne i prawo prywatne międzynarodowe
 • Doradca podatkowy – nr wpisu: 11064
 • Biegły rewident – w trakcie zdobywania uprawnień

PRZEPROWADZONE PROJEKTY SZKOLENIOWE:

 • Faktura VAT i faktura elektroniczna w 2013 r.
 • Import usług, WDT, WNT
 • Certyfikowany kurs CIT
 • Certyfikowany kurs specjalisty ds. podatków
 • Nowelizacja ustawy VAT od 01.01.2013 r. oraz od 01.04.2013 r.
 • Nowelizacja podatku VAT od 01.10.2013 r. i od 01.01.2014 r.
 • Bieżące problemy w podatku dochodowym i podatku VAT 
 • Podróże służbowe i samochód w firmie po zmianach w 2013 r.
 • Akcja Bilans – w zakresie rozliczeń podatkowych 2013 r.
 • Podatek u źródła i funkcjonowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania po nowelizacji w 2013 r.
 • Kurs zawodowy: kurs na doradcę podatkowego – w wybranych zagadnieniach

Szkolenia prowadzone w zakresie podatku VAT m.in. dla:

 • Kancelaria Prezydenta RP
 • HDI sp. z o.o.
 • Jones Lang sp. z o.o.
 • Dolmet sp.  o.o.
 • Nomi Piekary Śląskie sp. z o.o.
 • Boundulle S.A.
 • Helios sp. z o.o.
 • Novichem sp. z o.o.

OSIĄGNIĘCIA I SUKCESY ZAWODOWE:

 • Liczne artykuły prasowe o tematyce podatkowej do Gazety Prawnej oraz Przeglądu Podatkowego
 • Opracowanie publikacji książkowych: Dokumentacja VAT, Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych, wydanie 2008 r. i 2010 r.
 • Zdobycie uprawnień doradcy podatkowego
 • Prowadzenie z sukcesem od ponad 4 lat Kancelarii Podatkowej
 • Szereg przeprowadzonych szkoleń i ugruntowana pozycja wśród szkoleniowców

CERTYFIKATY:

 • Uprawnienia Doradcy Podatkowego – nr wpisu 11064
 • Uprawnienia Biegłego Rewidenta (w trakcie zdobywania)
 • Egzamin państwowy dla członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa