TRENERZY - Eksperci Biznes Edukator z zakresu Finansów

OGÓLNIE O TRENERZE:

TRENERAMI DEDYKOWANYMI DO SZKOLEŃ Z ZAKRESU FINANSÓW SĄ:

Paweł Puzio

Doświadczony praktyk i trener z obszaru finansów i zarządzania. Pomagał w powstaniu wielu start-upowych projektów, od doradzania w fazie powstawania projektu, przez pomoc w pozyskaniu finansowania, aż do bieżącego doradztwa w ramach działalności operacyjnej. Od 2006 r. jest autorem i współautorem ponad 200 wniosków o dotację z UE. Posiada licencję maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do czynności doradztwa inwestycyjnego

 Grzegorz Michalski

Doktor nauk ekonomicznych. W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów przedsiębiorstw oraz zarządzania płynnością finansową. Jest rozpoznawalnym autorem wielu naukowych i praktycznych publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstwa oraz zarządzania płynnością finansową. Czterokrotnie przyznane nagrody Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za działalność naukową stopnia drugiego w latach 2003-2006.

 Michał Kowalski

Ekspert w dziedzinie finansów przedsiębiorstw, doktor nauk ekonomicznych w specjalności zarządzanie. Doświadczony analityk i doradca finansowy. Ceniony trener szkoleń biznesowych. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z obszaru zarządzania finansami.