TRENERZY - Dariusz Kazimierski

/files/trainer/dariusz_k_nowe__1_.jpg
Dariusz Kazimierski

Praktyk, doświadczony trener z zakresu zarządzania projektami.

LICZBY O TRENERZE:

Zrealizowanych około 300 godzin szkoleniowych
13 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami

OGÓLNIE O TRENERZE:

Absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w zakresie elastycznych systemów zarządzania. Kariera zawodowa od początku ściśle związana z zarządzaniem projektami. Certyfikowany kierownik projektów (Certificated Project Management Practitioner (IPMA), PRINCE2TM Foundation), członek International Project Management Association oraz Stowarzyszenia Project Management Polska.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • W latach 2001 – 2004 odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego do zarządzania wiedzą w Biurze Reklamy Telewizji Polskiej S.A. oraz prowadzenie projektów organizacyjnych mających na celu poprawę funkcjonowania Biura. Koordynował projekt włączenia Telewizyjnej Agencji Gospodarczej w struktury Biura Reklamy. Zdobył swoje pierwsze doświadczenia szkoleniowe z zakresu zarządzania projektami i procesami.
 • W latach 2005-2007 zdobywał kolejne doświadczenia zawodowe związane z zarządzaniem projektami i portfelami projektów w Polkomtel S.A. gdzie m.in. współtworzył i wdrażał zasady zarządzania portfelem projektów strategicznych oraz koordynował przebieg procesu. Opracował metodykę zarządzania ryzykiem w projektach strategicznych. Prelegent na Dniach Wiedzy przybliżający pracownikom Polkomtela aspekty zarządzania ryzykiem w projektach oraz tajniki zarządzania projektami w oparciu o metodę łańcucha krytycznego.
 • W latach 2007-2008 odpowiedzialny był z ramienia Ośrodka Informatyki i Telekomunikacji za zarządzanie kilkoma projektami biznesowymi oraz wsparcie przy tworzeniu metodyki zarządzania projektami. Szkolił z zarządzania projektami.
 • Od 2008 roku odpowiada w Grupie Allianz Polska za zarządzanie portfelem projektów strategicznych. Stworzył zasady zarządzania portfelem projektów oraz zlokalizował wewnętrzną metodykę zarządzania projektami dostosowując wymogi koncernu Allianz SE do potrzeb Allianz Polska. W pierwszej połowie 2012 roku wdrożył proces zarządzania portfelem projektów dla Grupy Allianz Polsce. Obecnie odpowiada za cały portfel projektów Grupy. Raportuje bezpośrednio do Zarządu Allianz Polska. Wdrożył system zarządzania portfelami projektów i projektami (Project Portfolio Managament). Prowadzi warsztaty z zakresu zarządzania projektami dla pracowników i kadry kierowniczej. Prelegent na konferencji PM Days organizowanej przez Szkołę Główną Handlową. Organizuje i prowadzi Dni Zarządzania Wiedzą w Allianz – cykliczną wewnętrzną konferencje poświęconą tematyce projektów.

WYKSZTAŁCENIE I PRZEPROWADZONE SZKOLENIA:

 • Absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w zakresie elastycznych systemów zarządzania.

PRZEPROWADZONE PROJEKTY SZKOLENIOWE:

Ponad 20 szkoleń z zakresu zarządzania projektami zrealizowanych „in company” w:

 • TVP S.A.,
 • Polkomtel S.A,
 • TUiR Allianz Polska S.A.,
 • TU Allianz Życie Polska S.A.
 • Allianz Informatyka S.A.

CERTYFIKATY:

 • P3O® Foundation,
 • Constraints Management Postgraduate Programme,
 • PRINCE2® Foundation,
 • Certified Project Management Practitioner.