SZKOLENIE Zarządzanie zespołem

/files/photo/menedzerski8087.jpg

Czas trwania Szkolenia: 2 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: VIP

Obszar merytoryczny: menedżerski

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

1190.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Efektywne zarządzanie zespołem jest jednym z filarów zarządzania bez względu na to o jakim sektorze, jakiej szerokości geograficznej i jakiej wielkości firmy mówimy. Podobnie jak w przypadku każdego innego aspektu zarządzania, znajomość i zastosowanie samych narzędzi nie jest gwarancją sukcesu. Potrzebna jest odrobina talentu i sztuki oraz, co jest bardzo istotne w tym przypadku, świadomości przełożonego.

GRUPA ODBIORCÓW:

 • Szkolenie kierowane do szefów i menadżerów zespołów, osób chcących zarządzać i tworzyć efektywne zespoły.

CELE SZKOLENIA:

 • Udoskonalisz swoje umiejętności budowania i rozwijania zespołu;
 • Dowiesz się jakie są Twoje mocne i słabe strony jako menedżera;
 • Określisz swój indywidualny styl kierowania;
 • Udoskonalisz umiejętności komunikowania się z zespołem;
 • Poznasz nowe metody organizacji pracy zespołu i udoskonalisz stare;
 • Dowiesz się jak skutecznie planować, wyznaczać cele dla siebie i zespołu oraz jak je realizować;
 • Nauczysz się lepiej motywować pracowników;
 • Przećwiczysz umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i pracownikami.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. ROZRÓŻNIENIE MECHANIZMÓW GRUPOWYCH I ZESPOŁOWYCH

• Test „perfekcyjny zespół”;

• Prowadzenie spotkań zespołu – etapy, zasady;

 • MODUŁ II. DYNAMIKA PROCESU GRUPOWEGO

• Struktura grupy;

• Wspierające i destruktywne role grupowe;

 • MODUŁ III. KRYZYSY W PRACY Z GRUPĄ – STRATEGIE POSTĘPOWANIA
 • MODUŁ IV. ZASADY KONSTRUOWANIA EFEKTYWNEGO ZESPOŁU

• Funkcje w zespole;

• Efektywna komunikacja;

 • MODUŁ V. DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

FORMA SZKOLENIA:

Szkolenie prowadzone jest metoda warsztatową z zastosowaniem:

 • Symulacji;
 • Cwiczeń indywidualnych i zespołowych;
 • Mini wykładów i prezentacji;
 • Wspólnych dyskusji, refleksji i podsumowań.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.