SZKOLENIE Zarządzanie projektem 5S

/files/photo/logistyka 123907.jpg

Czas trwania Szkolenia: 3 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: Standard

Obszar merytoryczny: produkcja i logistyka

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

1990.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Program 5S to grupa technik promujących organizację miejsca pracy na produkcji, zapewniających przynależność do wymaganych standardów i tworzących chęć do ciągłego usprawniania. 5S pozwala na redukcję kosztów oraz maksymalizację zysków poprzez doskonałe zarządzanie każdym stanowiskiem pracy w łańcuchu wytwarzania. To metoda systematycznego uczenia się dyscypliny, standaryzacji i dążenia do perfekcji. Stąd szkolenie, obok narzędzia 5S, zaznajomi Uczestników z narzędziem kaizen, skorelowanym z 5S, głównie w aspekcie indywidualnych usprawnień na stanowiskach pracy oraz zespołowego wypracowania usprawnień przy wdrożeniu zasady 5S w firmie.

GRUPA ODBIORCÓW:

 • Szkolenie kierowane do pracowników średniego i wyższego szczebla chcących wdrażać i zarządzać lepszą organizację pracy 5S.

CELE SZKOLENIA:

 • Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności wdrożenia i zarządzania programem 5S, a także radzenia sobie z najczstszymi problemami wynikającymi z wdrożenia

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. PREZENTACJA UCZESTNIKOM CELÓW SZKOLENIA
 • MODUŁ II. WPROWADZENIE W TEMATYKĘ SZKOLENIA – DYSKUSJA MODEROWANA
 • MODUŁ III. SYSTEM 5S

• Najważniejsze pojęcia i definicje;
• Pokazanie korzyści płynących prawidłowego wdrożenia i stosowania; 

 • MODUŁ IV. PRZEDSTAWIENIE PRZYKŁADOWYCH ROZWIĄZAŃ WDROŻONYCH W INNYCH FIRMACH

• Zdjęcia "przed" i "po";
• Teledysk - studium przypadku;

 • MODUŁ V. UŚWIADOMIENIE, ŻE 5S TO NIE AKCJA, A CIĄGŁE DZIAŁANIE - PDCA

• Działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze;
• Audit 5S;
• Przełamywanie strachu przed zmianą - zmiana świadomości;

 • MODUŁ VI. ZAPLANOWANIE WDROŻENIA PROJEKTU 5S
 • MODUŁ VII. DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

FORMA SZKOLENIA:

 • Warsztaty;
 • Ćwiczenia;
 • Studium przypadku.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.