SZKOLENIE Zarządzanie projektami

/files/photo/19646832_s9715.jpg

Czas trwania Szkolenia: 2 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: VIP

Obszar merytoryczny: menedżerski

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

1290.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie realizowane jest poprzez połączenie pasywnego i aktywnego w nim uczestnictwa. Uczestnicy zostaną podzieleni na trzy, maksymalnie 5-cio osobowe zespoły. W trakcie szkolenia uczestnicy, w zespołach, rozwiązują w ograniczonym czasie, realne problemy związane z omawianymi aspektami zarządzania projektem obejmujące m.in. przygotowanie założeń projektu, analizy finansowej, struktury projektu, planu projektu, analiza ryzyka projektu.

GRUPA ODBIORCÓW:

 • Szkolenie kierowane do osób pełniących funkcje kierowników projektów oraz pracujących w projektach.

CELE SZKOLENIA:

Uczestnicy w trakcie szkoleń powinni rozwinąć podstawowe umiejętności i kompetencje z dziedziny zarządzania projektami i zdobyć wiedzę potrzebną by z powodzeniem realizować projekty.
Po szkoleniu będą:

 • Rozpoznawać kluczowe elementy efektywnego zarządzania projektem;
 • Zdawać sobie sprawę i rozumieć różne role członków zespołu zarządzania projektem;
 • Rozumieć reguły i zasady rządzące każdą z faz zarządzania projektem;
 • Rozumieć potrzebę zarządzania ryzykiem i zmianą w projekcie;
 • Rozmawiać wspólnym językiem projektowym.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

• Podstawowe pojęcia związane z projektem i zarządzaniem projektami;

• Przegląd najważniejszych metodyk projektowych;

 • MODUŁ II. INICJOWANIE PROJEKTU

• Dlaczego tworzymy założenia projektu?

• Informacje potrzebne do prawidłowego zainicjowania projektu;

• Analiza finansowa jako podstawa uzasadnienia biznesowego;

• Ludzie i komunikacja w projekcie;

 • MODUŁ III. PLANOWANIE PROJEKTU

• Struktura zarządzania projektem;

• Budowanie zespołu projektowego;

• Proces planowania projektu;

 • MODUŁ IV. REALIZACJA PROJEKTU

• Rola kierownictwa projektu w trakcie realizacji;

• Raportowanie w projekcie;

• Sterowanie zmianą;

• Jakość w projekcie;

• Zarządzanie ryzykiem;

• Zarządzanie zagadnieniami;

 • MODUŁ V. ZAMYKANIE PROJEKTU

• Przygotowanie projektu do zamknięcia;

• Formalne zamknięcie projektu;

• Realizowanie korzyści biznesowych;

 • MODUŁ VI. DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

FORMA SZKOLENIA:

 • Wykład połączony z częścią warsztatową.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.