SZKOLENIE Zarządzanie portfelem projektów

/files/photo/19646832_s1869.jpg

Czas trwania Szkolenia: 2 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: VIP

Obszar merytoryczny: menedżerski

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

1290.00

 

OPIS SZKOLENIA:

W każdej organizacji w której zrealizowane są liczne, równolegle prowadzone projekty potrzebna jest wiedza na temat metod oraz procesu zarządzania portfelem projektów. Szkolenie kierowane do kierowników projektów, członków zespołów projektowych, koordynatorów oraz specjalistów zaangażowanych w realizację projektów.

GRUPA ODBIORCÓW:

Szkolenie kierowane do:

 • Kierowników projektów;
 • Koordynatorów oraz specjalistów zaangażowanych w realizację projektów;
 • Członków zespołów projektowych;
 • Liderów zespołów.

CELE SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest dokładne omówienie zagadnienia Zarządzania Portfelem Projektów. W jego trakcie zostanie przedstawione praktyczna wiedza o sposobach budowania i funkcjonowania organizacji portfelowych. Omawiana wiedza stanowi połączenie wieloletnich doświadczeń praktycznych Trenera z najlepszymi rynkowymi praktykami opartymi o takie standardy jak PMI The Standard of Portfolio Management oraz OGC Portfolio, Programme and Project Offices (P3O). Szczególnie dokładnie omówione zostaną procesów oceny, kwalifikacji oraz priorytetyzacji projektów organizacyjnych. Kurs przygotowuje również do konstruowania stosownych procedur wsparcia, standardów dokumentacji projektowej, raportów oraz zestawień portfelowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. PODSTAWY

• Definicja portfela projektów;

• Projekty, Programy i Portfele Projektów – różnice i podobieństwa;

• Kontekst organizacyjny Zarządzania Portfelem Projektów;

• Główni udziałowcy – Co Zarządzanie Portfelem Projektów od nich wymaga i jakie korzyści uzyskują w zamian?

 • MODUŁ II. STANDARDY

• OGC: Portfolio, Programme and Project Offices (P3O);

• PMI: The Standard for Portfolio Management;

 • MODUŁ III. SCROING

• Scoring projektów;

 • MODUŁ IV. INCJATYWY

• Role i odpowiedzialności organizacyjne;

• Procedury i standardy;

• Scoring jako narzędzie do priorytetyzacji;

 • MODUŁ V. BILANSOWANIE

• Wielowymiarowa ocena wartości projektów;

• Raportowanie i znaczenie wizualizacji informacji;

• Analiza scenariuszy portfelowych;

• Krzywa efektywności i jej wykorzystanie;

• Inne innowacyjne metody analizy biznesowej portfela projektów;

 • MODUŁ VI. ZARZĄDZANIE PORTFELEM PROJEKTU

• Zarządzanie relacjami pomiędzy projektami;

• Zarządzanie harmonogramem w portfelu projektowym;

• Definicja buforów dla wielu projektów;

• Techniki dodatkowe:

- Tworzenie buforów dla portfela projektu;

- Wskaźniki dla portfela projektowego;

- Wielkość tolerancji w zarządzaniu portfelem projektowym;

 • MODUŁ VII. DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

FORMA SZKOLENIA:

 • Wykład przeplatany grami symulacyjnymi.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.