SZKOLENIE Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem. Planowanie, prognozowanie, analiza

/files/photo/19632353_s9352.jpg

Czas trwania Szkolenia: 2 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: VIP

Obszar merytoryczny: finanse

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

1290.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie prezentuje podejście z perspektywy finansowej do zarządzania przedsiębiorstwem. Uczestnicy nabędą wiedzę pozwalającą na wykorzystanie metod i modeli finansowych do praktycznego zarządzanie podmiotem.

GRUPA ODBIORCÓW:

Szkolenie skierowane do:

 • Właścicieli firm;
 • Członków Zarządów;
 • Dyrektorów Finansowych;
 • Specjalistów ds. Finansowych;
 • Analityków Finansowych;
 • Osób odpowiedzialnych za finanse lub rozwój firmy, a także osób pragnących poszerzyć swoja wiedzę w temacie finansów przedsiębiorstw.

CELE SZKOLENIA:

 • Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do wykorzystania analizy finansowej oraz prognozowania i planowania do optymalnego zarządzania przedsiębiorstwem.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. PLANOWANIE A PROGNOZOWANIE FINANSOWE

• Planowanie w praktyce gospodarczej;
• Narzędzia stosowane w planowaniu;
• Marketing – Rachunkowość - Finanse – funkcje planistyczne i prognostyczne ;
• Narzędzia stosowane w prognozowaniu;
• Ćwiczenia i warsztaty planowania;

 • MODUŁ II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE – ELEMENTY – OMÓWIENIE ISTOTNYCH POZYCJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

• Bilans;
• Rachunek Zysków i Strat;
• Rachunek Przepływów Pieniężnych;
• Zmiana zmian w kapitale własnym;
• Prognozowanie pozycji sprawozdania finansowego a planowanie finansowe;
• Metodologia prognozowania danych finansowych;
• Ćwiczenia i warsztaty planowanie i prognozowanie;

 • MODUŁ III. ANALIZA FINANSOWA

• Analiza sprawozdań finansowych – pionowa i pozioma;
• Analiza wskaźnikowa – wskaźniki finansowe;
• Analiza wskaźnikowa projektów inwestycyjnych – wskaźniki statyczne i dynamiczne;
• Analiza dyskryminacyjna – badanie zagrożenia upadłością;
• Ćwiczenia i warsztaty;

 • MODUŁ IV. RYZYKO FINANSOWE

• Definicje ryzyka;
• Identyfikacja ryzyk;
• Zarządzanie ryzykiem finansowym projektów inwestycyjnych;
• Badanie ryzyka projektów inwestycyjnych;
• Wskaźniki ryzyka projektów inwestycyjnych;
• Analiza ilościowa;
• Analiza jakościowa;
• Ćwiczenia i warsztaty;

 • MODUŁ V. DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

FORMA SZKOLENIA:

 • Mini wykład;
 • Prezentacja multimedialna;
 • Case study.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.