SZKOLENIE Zarządzanie emocjami i radzenie sobie ze stresem

/files/photo/12668178_s4894.jpg

Czas trwania Szkolenia: 1 DZIEŃ

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: Standard

Obszar merytoryczny: rozwój i efektywność osobista

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

500.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Stres wywołuje każda zmiana w otoczeniu, pozytywna lub negatywna, która oceniana jest przez nas jako obciążająca lub przekraczająca nasze możliwości. Podczas szkolenia dowiesz się, jak zarządzać emocjami, jaka jest istota stresu, jego źródła, a także w jaki sposób radzić sobie ze stresem w codziennych sytuacjach- zawodowych i prywatnych. Dzięki zastosowaniu różnorodnych form pracy na szkoleniu, staje się ono niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

GRUPA ODBIORCÓW:

Szkolenie kierowane do:

 • Osób, które chciałyby usprawnić swoje działanie w sytuacjach stresogennych;
 • Osób, które chciałyby usprawnić sposób zarządzania emocjami;
 • Osób mających na co dzień do czynienia z sytuacjami/ czynnikami wywołującymi stres;
 • Osób, które mają do czynienia z trudnymi klientami / dostawcami / współpracownikami.

CELE SZKOLENIA:

 • Celem szkolenia jest poznanie istoty, źródeł stresu oraz sposób i etapów postępowania w sytuacjach stresowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. CZYM JEST STRES?

•    Proces powstawania stresu, jego przyczyny oraz konsekwencje;

•    Rodzaje sytuacji stresujących;

•    Stres pozytywny a stres negatywny;

 • MODUŁ II. OBJAWY STRESU

•    Natychmiastowa reakcja organizmu na stres;

•    Opóźniona reakcja organizmu na stres;

•    Konsekwencje przewlekłego stresu destrukcyjnego dla ciała i umysłu;

•    Strategie reagowania na stres – 4 obszary świadomości;

 • MODUŁ III. RADZENIE SOBIE ZE STRESEM NA POZIOMIE INTELEKTUALNYM

• Metafora antystresowa;

• Zmiana skojarzeń;

• Modelowanie czynników sukcesu; 

• Modele myślowe i ich rola w neutralizowaniu stresu;

• Funkcjonowanie przekonań (o sobie, o innych, o sytuacjach);

• Zmiana monologu wewnętrznego z destrukcyjnego na wspierający;

 • MODUŁ IV. RADZENIE SOBIE ZE STRESEM NA POZIOMIE FIZYCZNYM

•    Sposoby odreagowania stresu – głos, ruch, gest;

•    Zestaw prostych ćwiczeń fizycznych powodujących zluzowanie poszczególnych partii mięśni;

•    Ćwiczenia oddechowe;

 • MODUŁ V. RADZENIE SOBIE ZE STRESEM NA POZIOMIE EMOCJI

•    Sztuka zachowania dystansu emocjonalnego;

•    Techniki uspakajania się i neutralizowania emocji;

•    Bezpieczne uwalnianie emocji;

•    Inteligencja emocjonalna;

•    Wzajemność emocjonalna;

 • MODUŁ VI. PANOWANIE NAD EMOCJAMI W SYTUACJACH TRUDNYCH

•    „Koło oddziaływań”: emocje → zachowanie → emocje → zachowanie;

•    Skuteczne sposoby przerywania błędnego koła oddziaływań;

•    Formy wyrażania emocji – konstruktywne, destruktywne;

•    Złość w relacjach interpersonalnych – jak jej zapobiegać;

•    Sposoby radzenia sobie ze złością w sposób konstruktywny;

FORMA SZKOLENIA:

 • Mini wykłady;
 • Dyskusje moderowane; 
 • Ćwiczenia w podgrupach, parach; 
 • Ćwiczenia indywidualne;
 • Case study;
 • Symulacje rozmów z klientami.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.