SZKOLENIE Zarządzanie czasem

/files/photo/12668178_s6119.jpg

Czas trwania Szkolenia: 2 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: VIP

Obszar merytoryczny: rozwój i efektywność osobista

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

990.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Nie wyrabiasz się na czas ze wszystkimi zadaniami w pracy? Stresujesz się, że nie zdążysz i tysiąc tematów zaprząta Twój umysł jednocześnie? Na szkoleniu nauczysz się efektywnie organizować swój czas pracy: planować swoją pracę, ustalać priorytety, radzić sobie wobec natłoku obowiązków.

GRUPA ODBIORCÓW:

Szkolenie kierowane do:

 • Osób / zespołów, które chciałyby lepiej i pełniej wykorzystywać czas przeznaczony na wykonywanie codziennych obowiązków;
 • Osób / zespołów, które napotykają trudności w skutecznym planowaniu zadań;
 • Osób / zespołów, które mają problemy w podejmowaniu decyzji na temat ważności i pilności poszczególnych zadań;
 • Szefów i ich pracowników.

CELE SZKOLENIA:

 • Udoskonalisz umiejętności i zwiększysz wiedzę związaną z zarządzaniem czasem;
 • Poznasz metody i narzędzia planowania czasu;
 • Podniesiesz swoją skuteczność w planowaniu i we wdrażaniu celów;
 • Wzmocnisz i rozwiniesz skuteczności w działaniu;
 • Nauczysz się jak radzić sobie z pożeraczami czasu (identyfikacja pożeraczy + tworzenie rozwiązań);
 • Poznasz skuteczne metody planowania i realizowania zadań indywidualnie i zespołowo;
 • Rozpoznasz swój potencjał (co może być moim atutem, a co może być moją słabością);
 • Wypracujesz konkretne rozwiązania usprawniające zarządzanie czasem (gotowce do wdrożenia w pracy);
 • Wzmocnisz swoją motywację do doskonalenia, do lepszego zarządzania czasem.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. BUDOWANIE FUNDAMENTU DO SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA CZASEM

• Mentalność i jej wpływ na efektywność osobistą;
• Przekraczanie ramy stereotypu (w obszarze podejmowania decyzji, planowania zadań i celów, realizacji zadań, współpracy w zespole);
• Identyfikacja swoich strategii zarządzania czasem (atuty i słabości);
• Rodzaje postaw mentalnych i ich wpływ na efektywność w zarządzaniu czasem;
• Rola nastawienia i motywacji;

 • MODUŁ II. DIAGNOZA STANU OBECNEGO

• Analiza SWOT (Twojej osoby / Twojego zespołu);
• Identyfikacja pożeraczy organizacyjnych (zewnętrzne);
• Identyfikacja pożeraczy mentalnych (wewnętrzne);
• Kreatywne szukanie rozwiązań na usunięcie / zneutralizowanie pożeraczy;
• Wnioski na przyszłość;

 • MODUŁ III. METODOLOGIA PLANOWANIA ZADAŃ I PRACY Z CELAMI

• Metodologia pracy z celami;
• Znaczenie celów w pracy zawodowej;
• Definiowanie celów;
• Zasady formułowania inspirujących celów;
• Planowanie działań i ustalanie priorytetów;
• Zasady planowania: zasada 60/40, ABC, Eisenhowera, ustalanie priorytetów, terminy wykonania, pożeracze i rezerwy, działania rutynowe, zmiany;
• Zasada Pareto (80/20) i jej znaczenie dla pracy;
• Wykorzystanie zasad planowania w codziennej pracy;
• Moja wydajność a koncentracja i efektywność pracy;
• Wyznaczanie priorytetów zadań;

 • MODUŁ IV. METODOLOGIA PLANOWANIA ZADAŃ I PRACY Z CELAMI 

• Metodologia pracy z celami;
• Znaczenie celów w pracy zawodowej;
• Definiowanie celów;
• Zasady formułowania inspirujących celów;
• Planowanie działań i ustalanie priorytetów;
• Zasady planowania: zasada 60/40, ABC, Eisenhowera;
• Ustalanie priorytetów, terminy wykonania;
• Zasada Pareto (80/20) i jej znaczenie dla pracy;
• Wykorzystanie zasad planowania w codziennej pracy;
• Moja wydajność a koncentracja i efektywność pracy;
• Wyznaczanie priorytetów zadań;

 • MODUŁ V. POTENCJAŁ OSOBISTY W ZARZĄDZANIU CZASEM

• Charakterystyka typów osobowości i nauka szybkiej ich identyfikacji;
• Mocne i słabe strony każdego typu osobowości w zarządzaniu czasem;
• Poznanie własnych strategii zarządzania czasem, działania i podejmowania decyzji oraz preferencji wynikających z posiadanego typu osobowości;
• Uzyskiwanie dostępu do ukrytego potencjału osobowościowego;

 • MODUŁ VI. EFEKTYWNA ORGANIZACJA PRACY

• Porządkowanie codziennych obowiązków;
• Reguły dotyczące przebiegu dnia pracy;
• Eliminacja pożeraczy czasu;
• Minimalizowanie odkładania na później;
• Radzenie sobie z nieoczekiwanymi zadaniami, telefonami, zebraniami, rozmowami, spotkaniami;
• Organizacja biurka;
• Prowadzenie zebrań;
• Zasady obiegu informacji;
• Efektywne czytanie dokumentów;
• Organizacja poczty elektronicznej;
• Selekcja informacji;
• Pozytywne rozpoczęcie i zakończenie dnia pracy;
• Nagrody dla samego siebie.

 • MODUŁ IX. DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

FORMA SZKOLENIA:

 • Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.