SZKOLENIE Wspieranie rozwoju zawodowego pracowników

/files/photo/hr4022.jpg

Czas trwania Szkolenia: 2 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: Standard

Obszar merytoryczny: HR

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

1190.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Jeśli pragniesz odnieść sukces zawodowy jako menadżer, warto abyś rozszerzał swoje kompetencje w zakresie zarządzania zespołem i pojedynczymi pracownikami, wspierał ich w rozwoju zawodowym.  Nie zawsze masz wpływ na to, co się wydarza wokół firmy w które pracujesz. Ale od Twoich umiejętności, elastyczności myślenia i działania, przekonań zależy Twoja skuteczność. Każdy zawód ma swoją specyfikę natomiast elementem wspólnym dla każdego menadżera jest umiejętność rozwijania podwładnych.

GRUPA ODBIORCÓW:

 • Szkolenie kierowane do menadżerów, którzy chcą umiejętnie i efektywnie wspierać rozwój swoich podwładnych.

CELE SZKOLENIA:

 • Celem warsztatu jest dostarczenie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu wspierania pracowników w rozwoju ich kompetencji oraz pożądanych zmian zachowań. Szczególnie istotne jest, aby uczestnicy potrafili dobrać i właściwie używać odpowiednie metody wsparcia w zależności od rozwoju kompetencji podwładnych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. INFORMACJA ZWROTNA
 • MODUŁ II. PLANOWANIE I MONITOROWANIE ROZWOJU PRACOWNIKÓW
 • MODUŁ III. POZIOM ROZWOJU KOMPETENCJI PRACOWNIKA: KONCEPCJA PRZYWÓDZTWA MOTYWACYJNEGO WG BLANCHARDA A ODPOWIEDNI STYL PRZYWÓDZTWA
 • MODUŁ IV. AUTODIAGNOZA WŁASNEGO STYLU PRZYWÓDZTWA
 • MODUŁ V. METODY WSPARCIA ROZWOJU

• Instruktaż;
• Coaching oparty na modelu GROW;

 • MODUŁ VI. WDRAŻANIE COACHINGU
 • MODUŁ VII. TRENING UMIEJĘTNOŚCI
 • MODUŁ VIII. DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

FORMA SZKOLENIA:

Szkolenie prowadzone jest metoda warsztatową z zastosowaniem:

 • Symulacji;
 • Cwiczeń indywidualnych i zespołowych;
 • Mini wykładów i prezentacji;
 • Wspólnych dyskusji, refleksji i podsumowań.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.