SZKOLENIE Wprowadzenie nowego produktu na rynek

/files/photo/szkolenie z marketingu479.png

Czas trwania Szkolenia: 2 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: Standard

Obszar merytoryczny: marketing

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

1290.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Wprowadzenie nowego produktu to jedna z form rozwoju firmy. Ze statystyk wynika, że znaczna większość wprowadzonych nowych produktów na rynek umiera, gdyż z reguły został popełniony jakiś błąd przy jego przygotowaniu, promocji, dystrybucji czy ustalaniu poziomu ceny. Znajomość i efektywna realizacja poszczególnych etapów wprowadzenia nowego produktu na rynek z pewnością przyczyni się do większych sukcesów rynkowych i tym samym oczekiwanych wzrostów zysków firmy.

GRUPA ODBIORCÓW:

 • Właściciele mikro i małych firm;
 • Specjaliści ds. marketingu;
 • Kierownicy działów marketingu;
 • Kierownicy działów sprzedaży;
 • Brand manager’owie;
 • Product manager’owie.

CELE SZKOLENIA:

Dostarczenie uczestnikom zajęć wiedzy, narzędzi i umiejętności do marketingowego rozwoju przedsiębiorstwa obejmujące proces tworzenia nowych produktów.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. NOWY PRODUKT — DEFINICJE I RODZAJE
 • MODUŁ II. PROCES OPRACOWYWANIA NOWEGO PRODUKTU

• Poszukiwanie:

­ - Źródła pomysłów;

­-  Metody generowania pomysłów;

­ - Architektura produktu/pozycjonowanie produktu;

­ - Segmentacja klientów;

• Selekcja:

­ - Błędy selekcji;

­-  Metoda 9 x tak;

• Analiza ekonomiczna:

­ - Cele polityki cenowej;

­ - Metody ustalania ceny;

­- Analiza rentowności;

• Realizacja:

­ - Badania marketingowe: typy i charakterystyka;

­ - Zagadnienia/pytania do badań marketingowych;

• Komercjalizacja:

­- Lej marketingowo-sprzedażowy;

­- Korzyści dla klienta i kanału dystrybucji wg. Czk;

­- Kampania marketingowo-sprzedażowa;

• Ewaluacja:

­- Analiza wskaźnikowa;

­- Diagram ishikawy —  diagram błędów;

 • MODUŁ III. ZNAKI TOWAROWE I WZORY PRZEMYSŁOWE — OCHRONA PRAWNA PRZED PLAGIATEM
 • MODUŁ IV. CECHY UDANEGO PRODUKTU — HITU RYNKOWEGO
 • MODUŁ V. PRZYCZYNY NIEPOWODZEŃ RYNKOWYCH NIEKTÓRYCH NOWYCH PRODUKTÓW
 • MODUŁ VI. INDYWIDUALNE KONSULTACJE

FORMA SZKOLENIA:

 • Warsztat: formularze ćwiczeń, analiza przypadków, mini wykład, prezentacja multimedialna jako narzędzie wspierające szkolenie; praca indywidualna i praca w grupach.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.