SZKOLENIE Windykacje handlowe – jak odzyskać swoją należność i dalej efektywnie współpracować

/files/photo/14955719_s5783.jpg

Czas trwania Szkolenia: 2 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: Standard

Obszar merytoryczny: sprzedaż i obsługa klienta

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

990.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Wiele firm oraz wiele osób prywatnych ma problem z odzyskiwaniem własnych pieniędzy za sprzedany towar lub wykonaną usługę w umówionym terminie. Trudno nam się upomnieć o nie a jeśli już to robimy kosztuje to nas bardzo dużo na poziomie własnych emocji.  Czasem konsekwencją takiego zdarzenia jest zakończenie współpracy, co oczywiście nie jest dobre, bo chcielibyśmy dalej współpracować z kontrahentem. By uniknąć tych wszystkich niedogodności wskazany jest dystans. Można go nabrać uczestnicząc w szkoleniu, dzięki któremu poznacie Państwo mechanizmy psychologiczne zachowań ludzkich oraz wypracujemy standardy rozmów, które mogą być swego rodzaju kołem ratunkowym podczas prowadzenia rozmowy windykacyjnej.

GRUPA ODBIORCÓW:

 • Szkolenie kierowane do osób, które są zaangażowane w rozmowy i negocjacje windykacyjne oraz dla osób odpowiedzialnych za kontakty biznesowe z partnerami handlowymi.

CELE SZKOLENIA:

 • Celem szkolenia jest wsparcie uczestników w świadomym prowadzeniu negocjacji z dłużnikami, gdzie uwzględniona jest specyfika mechanizmów handlowych i negocjacyjnych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. PROCES NEGOCJACJI WINDYKACYJNYCH, ETAPY

• Drabina windykacyjna;

• Mechanizmy powstawania gier dłużników;

 • MODUŁ II. PRZYGOTOWANIE DO ROZMOWY Z DŁUŻNIKIEM

• O co należy zadbać przed przystąpieniem do windykacji;

 • MODUŁ III. KOMUNIKACJA Z DŁUŻNIKIEM TELEFONICZNIE, MAILOWO, LISTOWNIE, OSOBIŚCIE

• Zasady kontaktowania się z dłużnikami;

• Rozmowa telefoniczna;

• Diagnoza odpowiedzialności;

 • MODUŁ IV. DIAGNOZA GIER I WYMÓWEK

• Podstawowe gry dłużników: „na czas”, „na biedę”, „na krwiopijcę”;

 • MODUŁ V. SKUTECZNE KONTR TAKTYKI

• Wykorzystanie analizy transakcyjnej do radzenia sobie z grami dłużników;

 • MODUŁ VI. STOSOWANIE PRESJI I SANKCJI

• Możliwości stosowania presji;

• Rodzaje sankcji i zasady stosowania;

 • MODUŁ VII. ASERTYWNOŚĆ W WINDYKACJACH

• Radzenie sobie z emocjami;

• Stawianie granic;

• Zdarta płyta;

 • MODUŁ VIII. ZAWIERANIE SKUTECZNEJ UGODY
 • MODUŁ X. EGZEKWOWANIE USTALEŃ
 • MODUŁ XI. DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

FORMA SZKOLENIA:

Szkolenie prowadzone jest metoda warsztatową z zastosowaniem:

 • Symulacji;
 • Ćwiczeń indywidualnych i zespołowych;
 • Mini wykładów i prezentacji;
 • Wspólnych dyskusji, refleksji i podsumowań.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.