SZKOLENIE Szkolenie Zarządzanie projektami marketingowymi

/files/photo/szkolenie z marketingu5522.png

Czas trwania Szkolenia: 2 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: Standard

Obszar merytoryczny: marketing

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

1290.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Zarządzanie projektami marketingowymi to filozofia organizacyjna zaadaptowana przez działy marketingu do realizacji swoich celów. W ramach zajęć uczestnicy poznają skuteczną metodologię zarządzania projektami marketingowymi, narzędzia i procesy poprawiające efektywność osobistą oraz realizowanych zadań.

GRUPA ODBIORCÓW:

 • Właściciele mikro i małych firm;
 • Specjaliści ds. marketingu;
 • Specjaliści ds. komunikacji (PR);
 • Kierownicy działów marketingu;
 • Kierownicy działów sprzedaży;
 • Brand manager’owie;
 • Product manager’owie

CELE SZKOLENIA:

 • Dostarczenie uczestnikom zajęć wiedzy, narzędzi i umiejętności do marketingowego rozwoju przedsiębiorstwa obejmujące zarządzanie projektami marketingowymi.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W ORGANIZACJI
 • MODUŁ II. PODZIAŁ RÓL I OBOWIĄZKÓW/PRACY (LIDER VS CZŁONKOWIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO)
 • MODUŁ III. ZADANIA LIDERA: USTALANIE CELÓW I ZADAŃ DLA ZESPOŁU PROJEKTOWEGO, MOTYWOWANIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO, KONTROLA I NADZÓR NAD POSTĘPEM PRAC, DZIAŁANIE METODYCZNE BEZ WZGLĘDU NA ZAUFANIE
 • MODUŁ IV. HARMONOGRAM PRAC: USTALENIE ZAKRESU PRAC, ODPOWIEDZIALNOŚCI I OSADZENIE W CZASIE, WYKRESY GANTA
 • MODUŁ V. SPOTKANIA ROBOCZE (KICK OFF MEETINGS) LIDERA Z ZESPOŁEM PROJEKTOWYM: CZAS TRWANIA, AGENDA, NOTATKA ZE SPOTKANIA
 • MODUŁ VI. KOMUNIKACJA W ZESPOLE PROJEKTOWYM: INFORMACJA ZWROTNA, BIEŻĄCE RZECZOWE ROZMOWY, MÓWIENIE WPROST, INTERESY VS STANOWISKA, RAPORTOWANIE, WIEDZA VS ZAKŁADANIE, KOMUNIKACJA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
 • MODUŁ VII. INDYWIDUALNE KONSULTACJE

FORMA SZKOLENIA:

Warsztat: formularze ćwiczeń, analiza przypadków, mini wykład, prezentacja multimedialna jako narzędzie wspierające szkolenie; praca indywidualna i praca w grupach.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.