SZKOLENIE Szkolenie Rekrutacja i selekcja

/files/photo/hr.jpg

Czas trwania Szkolenia: 2 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: Standard

Obszar merytoryczny: HR

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

1290.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Umiejętność prowadzenia skutecznej rekrutacji oraz selekcji to jedne z najważniejszych czynników decydujących o sukcesie firmy na rynku. Odpowiedni pracownicy na odpowiednich stanowiskach stanowią fundament każdego przedsiębiorstwa. Na szkoleniu Rekrutacja i selekcja przekażemy Ci wszystkie informacje oraz umiejętności niezbędne do tego, abyś umiał wybrać najlepszego kandydata na poszukiwanie stanowisko.

GRUPA ODBIORCÓW:

Szkolenie kierowane do:

 • Pracowników działów HR;
 • Pracowników kadr;
 • Menedżerów;
 • Prezesów;
 • Osób zajmujących się przygotowywaniem i prowadzeniem naboru nowych pracowników.

CELE SZKOLENIA:

 • Nauczysz się tworzyć profil kandydata;
 • Rekrutacyjnych o mocy selekcyjnej zapoznasz się z zasadami formułowania ogłoszeń;
 • Poznasz metody efektywnej analizy aplikacji oraz ich selekcji;
 • Nauczysz się prowadzić rozmowę rekrutacyjną tak, aby zebrać rzetelne informacje o kandydacie oraz zweryfikować jego umiejętności.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. PRZYGOTOWANIE PROCESU REKRUTACJI

• Ustalenia realnych potrzeb rekrutacyjnych - zdefiniowanie stanowiska do obsadzenia (np. miejsce w strukturze organizacyjnej, opis i zakres obowiązków, trudności stanowiska);

• Identyfikacja źródeł pozyskiwania odpowiednich kandydatów;

 • MODUŁ II. OPRACOWANIE PROFILU KOMPETENCYJNEGO PRZYSZŁEGO PRACOWNIKA

• Schemat profilu kandydata (cechy fizyczne, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, zachowanie, osobowość, cechy specyficzne);

• Wybór kryteriów sukcesu - ustalenie listy cech, jakie powinien posiadać idealny kandydat;

• Dlaczego warto skupić na zadaniach i obowiązkach a nie na stanowisku?

• Poziomy dopasowania (relacyjny, zawodowy, uniwersalny);

 • MODUŁ III. POSZUKIWANIE KANDYDATÓW 

• Co wpływa na pozytywny i negatywny wizerunek firmy?

• Jak przyciągnąć dobrych kandydatów - zasady formułowania ogłoszeń o mocy selekcyjnej;

 • MODUŁ IV. ANALIZA APLIKACJI 

• Jak szybko i skutecznie przejrzeć stos aplikacji?

• Gdzie w aplikacji można znaleźć potrzebne informacje?

• Na co zwrócić uwagę przeglądając CV?

• Co powinno zaniepokoić w CV?

• Na co zwrócić uwagę czytając list motywacyjny?

 • MODUŁ V. SELEKCJA KANDYDATÓW

• Jakie narzędzia selekcji można wykorzystać w procesie rekrutacji?

• Co należy uwzględnić wybierając określone metody selekcji?

• Opisy wybranych metod selekcyjnych;

• Assessment Centre;

• Próbki pracy;

• Testy osobowościowe, zdolności i umiejętności;

• Rozmowy kwalifikacyjne;

• Rozmowa telefoniczna;

• Jakie błędy możemy popełniać w czasie wstępnej oceny kandydata? Co wpływa na naszą ocenę?

• Jak zmaksymalizować trafność wyboru, czyli jak zwiększyć pewność, że kandydat naprawdę posiada daną cechę?

 • MODUŁ VI. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 

• Przygotowanie się do rozmowy;

• Etapy rozmowy kwalifikacyjnej - powitanie, ogólna prezentacja firmy i stanowiska, wywiad z kandydatem, sprawdzenie kluczowych kompetencji, opinia i pytania kandydata, zakończenie rozmowy;

• Notatki;

• Techniki prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (np. przyjęcie postawy słuchania, stawianie różnego rodzaju pytań);

• Badanie motywacji kandydata;

• Uważna obserwacja zachowań i ich interpretacja;

• Radzenie sobie z "trudnymi" kandydatami;

- Jak reagować na kandydata „gadułę”? Jak ucinać dłuższe wywody na temat umiejętności kandydata?

- Jak rozmawiać z kandydatem, który odpowiada tylko TAK lub NIE?

- Jak rozmawiać z kandydatem, który odpowiada ogólnikami?

• Błędy popełniane w trakcie rozmowy i sposoby na eliminowanie ich;

 • MODUŁ VII. PODEJMOWANIE DECYZJI - WYBÓR KANDYDATA

• Podsumowanie zebranych informacji;

• Narzędzia pomocne w podjęciu decyzji;

• Feedback dla kandydatów odrzuconych;

 • MODUŁ VIII. DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

FORMA SZKOLENIA:

 • Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.