SZKOLENIE Stres. Przekleństwo czy błogosławieństwo – wybór należy do Ciebie

/files/photo/12668178_s3495.jpg

Czas trwania Szkolenia: 1 DZIEŃ

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: Standard

Obszar merytoryczny: rozwój i efektywność osobista

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

650.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Stres nie rodzi się w świecie lecz w naszej głowie i tą głową trzeba się nauczyć zarządzać.

GRUPA ODBIORCÓW:

To szkolenie jest skierowane do tych wszystkich osób, które chcą lepiej radzić sobie w życiu zawodowym i osobistym ze stresem, skuteczniej zarządzać sobą w stresie, być lepiej zahartowanym/waną do działania w sytuacjach trudnych - aby nie dopuścić do „wypalania się”. Uczymy się żyć aktywnie, ale w równowadze: CIAŁA, UMYSŁU, EMOCJI i DUCHA.

CELE SZKOLENIA:

 • Poznajemy mechanizm działania stresu i odkrywamy osobiste stresory;
 • Uświadamiamy sobie indywidualne zasoby osobiste i mocne strony;
 • Poznajemy zasady zachowań asertywnych;
 • Zdobywamy kompetencje w radzeniu sobie ze stresem (trenujemy je!);
 • Umiemy rozładowywać stres stosując techniki mentalne, oddechowe i relaksacyjne.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. MECHANIZM STRESU

• Jak działa stres i jaką rolę dla nas spełnia „gadzi mózg”?

• Cechy reakcji stresowej – jak ja reaguję na stres?

 • MODUŁ II. UŚWIADOMIENIE SOBIE I NAZWANIE OSOBISTYCH STRESORÓW

• Definicje stresu i funkcjonalne ujęcie zjawiska stresu;

• Instrumentalne funkcje stresu – stres destrukcyjny i stres mobilizujący;

 • MODUŁ III. OSOBISTE MAPY STRESU

• Poziom naszego stresu – określenie stresorów – test;

 • MODUŁ IV. OSOBISTE STRATEGIE DZIAŁANIA W STRESIE
 • MODUŁ V. ZAPOBIEGANIE STRESOWI

• Harmonogram zmniejszania stresu w pracy – jak go przygotować?

• Remanent przekonań, które prowadzą nas przez życie;

• Moc słowa – budowanie wspierającego dialogu wewnętrznego;

• Antystresówki, ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne – ich magia i skuteczność;

• Relaksacja Jacobsona;

• Trening autogenny Schultza;

 • MODUŁ VI. SIĘGAMY DO SPRAWDZONYCH STRATEGII

• Wizualizacja, afirmacje i uważność;

 • MODUŁ VII. WOLNI OD STRESU - „PROGRAM 8 RAZY O”
 • MODUŁ VIII. DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

FORMA SZKOLENIA:

 • Mini wykład;
 • Prezentacja multimedialna;
 • Case study.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.