SZKOLENIE Strategiczne zarządzanie projektami

/files/photo/19646832_s.jpg

Czas trwania Szkolenia: 2 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: VIP

Obszar merytoryczny: menedżerski

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

1290.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie realizowane jest poprzez połączenie pasywnego i aktywnego w nim uczestnictwa. Uczestnicy zostaną podzieleni na trzy, maksymalnie 5-cio osobowe zespoły. W trakcie szkolenia uczestnicy, w zespołach, rozwiązują w ograniczonym czasie, realne problemy związane z omawianymi aspektami strategicznego zarządzania projektem obejmujące m.in. role i odpowiedzialność kierownictwa projektu.

GRUPA ODBIORCÓW:

 • Szkolenie kierowane do osób pełniących funkcje decyzyjne w projektach (sponsorzy, członkowie Komitetów Sterujących).

CELE SZKOLENIA:

Uczestnicy w trakcie szkoleń powinni rozwinąć umiejętności i zdobyć wiedzę potrzebną by z powodzeniem pełnić funkcję członków komitetów sterujących i/lub sponsorów.

Po szkoleniu będą:

 • Rozumieć reguły i zasady rządzące każdą z faz zarządzania projektem;
 • Zdawać sobie sprawę i rozumieć różne role członków zespołu zarządzania projektem;
 • Rozumieć potrzebę zarządzania ryzykiem i zmianą w projekcie;
 • Rozmawiać wspólnym językiem projektowym.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

• Podstawowe pojęcia związane z projektem i zarządzaniem projektami;

 • MODUŁ II. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

• Proces zarządzania projektem;

• Role i odpowiedzialności kierownictwa projektu;

 • MODUŁ III. STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

• Strategia organizacji i jej realizacja;

• Zarządzanie portfelem projektów;

• Miejsce PPM w organizacji;

• Kompetencje, podział ról i odpowiedzialności;

 • MODUŁ III. ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

• Zarządzanie zmianą;

• Zarządzanie zespołem;

• Zarządzanie konfliktami;

 • MODUŁ IV. DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

FORMA SZKOLENIA:

 • Wykład połączony z częścią warsztatową.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.