SZKOLENIE Strategia marketingowa

/files/photo/szkolenie z marketingu7648.png

Czas trwania Szkolenia: 2 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: Standard

Obszar merytoryczny: marketing

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

990.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Strategia marketingowa to skuteczne planowanie i realizacja długookresowych celów biznesowych firmy (sprzedażowych i marketingowych) przyczyniających się do jej rozwoju. Liderzy rynkowi wiedzą, iż aby osiągnąć sukces trzeba go dobrze zaplanować, a następnie wdrożyć w oparciu o efektywne narzędzia i mechanizmy marketingowe.

GRUPA ODBIORCÓW:

 • Właściciele mikro i małych firm;
 • Specjaliści ds. marketingu;
 • Kierownicy działów marketingu;
 • Kierownicy działów sprzedaży;
 • Brand manager’owie;
 • Product manager’owie.

CELE SZKOLENIA:

Dostarczenie uczestnikom zajęć wiedzy, narzędzi i umiejętności do marketingowego rozwoju przedsiębiorstwa obejmujące: analizę rynku, konkurencji i sytuacji bieżącej firmy oraz formułowane efektywnej strategii marketingowej.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. ANALIZA RYNKU

• Kategorie produktowe;

• Kanały dystrybucji;

• Półki cenowe;

• Grupy docelowe;

 • MODUŁ II. ANALIZA KONKURENCJI

• Liczba konkurentów;

• Czym konkurują;

• Analiza swot konkurenta;

 • MODUŁ III. ANALIZA SYTUACJI BIEŻĄCEJ FIRMY

• Marketing mix 7 P;

• Analiza SWOT;

 • MODUŁ IV. STRATEGIA MARKETINGOWA

• KPI (key performance indicators ang.) Wskaźniki sprzedażowe i marketingowe;

• Zasada SMART wyznaczania celów;

• Cel strategiczny i cele taktyczne;

• Plan działań dot. Marketingu mix 7 P;

• Ewaluacja;

• Cechy dobrej strategii;

 • MODUŁ V. INDYWIDUALNE KONSULTACJE

FORMA SZKOLENIA:

Warsztat: formularze ćwiczeń, analiza przypadków, mini wykład, prezentacja multimedialna jako narzędzie wspierające szkolenie; praca indywidualna i praca w grupach.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.