SZKOLENIE Sprzedaż w formie Poligonu Handlowego

/files/photo/14955719_s5490.jpg

Czas trwania Szkolenia: 1 DZIEŃ

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: VIP

Obszar merytoryczny: sprzedaż i obsługa klienta

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

1090.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Dlaczego 1 dzień POLIGONU HANDLOWEGO równoważny jest 3 dniom typowego szkolenia?

POLIGON HANDLOWY to nowa generacja szkoleń, znacznie bardziej efektywna od typowych szkoleń warsztatowych. Najważniejsze cechy tego innowacyjnego rozwiązania to zorientowanie na umiejętności, a nie na wiedzę oraz na praktyczne, intensywne działanie, mające na celu podniesienie wyników handlowych (szkolenie nie dla szkolenia, tylko dla BUDOWANIA EFEKTÓW).

 • Jak przystało na poligon działamy zgodnie z zasadą jednego z generałów „Im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju”. Oczywiście u nas nie chodzi o krew, a o zmniejszenie ilości porażek podczas prowadzonych rozmów handlowych. Założeniem szkolenia jest poddanie uczestników specjalnie opracowanej formule zajęć tak, aby musieli się w pełni zaangażować w działanie, w ćwiczenie umiejętności. Okazuje się, że intensywne działanie zorientowane na pokonywanie własnych barier i słabości przynosi znacznie lepsze rezultaty, aniżeli typowe szkolenia warsztatowe.
 • Doświadczenie pokazuje, że 1 dzień POLIGONU HANDLOWEGO równoważny jest ok. 3 dniom typowego szkolenia warsztatowego.

GRUPA ODBIORCÓW:

Szkolenie kierowane do:

 • Sprzedawców;
 • Foradców klienta;
 • Handlowców.

CELE SZKOLENIA:

 • Pełne dopasowanie szkolenia do potrzeb i oczekiwań – trenowanie umiejętności i rozmów handlowych zgodnych ze specyfiką biznesu i pracy;
 • Trenowanie dokładnie tych rozmów, które sprawiają trudność lub tych, które są planowane w przyszłości – mocne nastawienie na budowanie efektywności;
 • Praktyczne poznanie całego procesu handlowego z pozycji 3 punktów percepcyjnych (swojego, klienta, obserwatora – wszystko dzięki rotacyjnemu przechodzeniu podczas szkolenia w każdą rolę);
 • Spojrzenie na swoje działanie z pozycji klienta, lepsze zrozumienie jego oczekiwań i potrzeb oraz pojawiających się reakcji;
 • Trenowanie konkretnych strategii i taktyk handlowych;
 • Ćwiczenie rozmów handlowych (wg różnych scenariuszy – sytuacje, klienci, cele rozmowy);
 • Zweryfikowanie posiadanych umiejętności;
 • Wyeliminowanie błędów i podniesienie skuteczności;
 • Szkolenie poligonowe daje możliwość sprawdzenia się, poznania siebie i swoich możliwości;
 • Otrzymanie praktycznego raportu z informacją o swoich silnych stronach, obszarach do doskonalenia, możliwych pułapkach wraz z konkretnymi wskazówkami do samodzielnej pracy.

PROGRAM SZKOLENIA:

Kolejna zasadnicza różnica, między szkoleniem warsztatowym, a POLIGONEM HANDLOWYM to inne podejście do programu szkolenia. W szkoleniu warsztatowym program zawsze jest określony jako lista tematów realizowanych punkt po punkcie, jako harmonogram godzinowy, dzięki czemu wiemy np. o której godzinie będzie omawiana mowa ciała. W POLIGONIE HANDLOWYM jest zupełnie inaczej. Nie ma kolejności poruszania tematów merytorycznych, nie ma slajdów. Są sytuacje treningowe, które pokazują u poszczególnych osób ich atuty i obszary do doskonalenia. I to właśnie jest powodem do poruszenia określonych tematów merytorycznych.

Czyli podsumowując omawiany materiał merytoryczny pojawia się na szkoleniu nie dlatego, że został tak zapisany w programie, lecz niejako na zapotrzebowanie uczestników szkolenia. Poruszamy tylko te zagadnienia, które są potrzebne, a nie te które były zaplanowane. To w dużej mierze decyduje o tak wysokiej skuteczności naszego szkolenia handlowego.

FORMA SZKOLENIA:

 • Intensywna praca w małej grupie szkoleniowej (max do 6 osób);
 • Wsparcie trenera i konsultanta;
 • Bogate wsparcie merytoryczne (raporty indywidualne, nagrania, materiały szkoleniowe, karty zadań);
 • Pełne wsparcie dla indywidualnych potrzeb szkoleniowych;
 • 95% czasu szkolenia wykorzystywanie jest tylko na praktykę;
 • Koncentracja nie na wiedzy lecz na doskonaleniu umiejętności;
 • Oszczędzanie cennego czasu - praca na szkoleniu jednorazowo tylko jeden dzień.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.