SZKOLENIE Przygotowanie i analiza biznes planów

/files/photo/19632353_s661.jpg

Czas trwania Szkolenia: 2 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: Standard

Obszar merytoryczny: finanse

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

1290.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie zawiera najważniejsze informacje dotyczące opracowania biznes planu i rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Część praktyczna polega na przygotowaniu głównych założeń do biznes planu oraz przygotowaniu części finansowej projektu w grupach – warsztaty komputerowe.

GRUPA ODBIORCÓW:

Szkolenie skierowane jest do:

 • Analityków;
 • Dyrektorów finansowych; 
 • Kontrolerów finansowych; 
 • Specjalistów ds. finansowych;
 • Członków zarządu; 
 • Księgowych; 
 • Właścicieli firm;
 • Osób pragnących poszerzyć swoja wiedzę w tym temacie.

CELE SZKOLENIA:

 • Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy na temat metod działania inwestorów finansowych (w tym fundusze VC/PE oraz Aniołowie Biznesu) oraz ugruntowanie wiadomości dotryczących profesjonalnego przygotowania Biznes planu dla Inwestora.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. CO TO JEST BIZNES PLAN?
 • MODUŁ II. OPIS PRODUKTU/USŁUGI
 • MODUŁ III. OPIS RYNKU I KONKURENCJI
 • MODUŁ IV. MARKETING I PROMOCJA
 • MODUŁ V. KONCEPCJA MODELU BIZNESOWEGO
 • MODUŁ VI. ANALIZA RYZYKA
 • MODUŁ VII. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU
 • MODUŁ VIII. ANALIZA FINANSOWA

• Harmonogram nakładów inwestycyjnych;
• Źródła finansowania;
• Prognozy przychodów;
• Prognoza kosztów;
• Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy;
• Prognoza sprawozdań finansowych pro-forma (rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, bilansu);
• Analiza wskaźnikowa;
• Analiza efektywności (NPV, IRR, PP);
• Próg rentowności;

 • MODUŁ IX. PANEL DYSKUSYJNY I INDYWIDUALNE KONSULTACJE
 • MODUŁ IX. DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

FORMA SZKOLENIA:

 • Warsztaty komputerowe.
 • Część praktyczna polega na przygotowaniu głównych założeń do biznes planu oraz przygotowaniu części finansowej projektu w grupach. 

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.