SZKOLENIE Przygotowanie do procesu pozyskania inwestora finansowego oraz komercjalizacji projektu

/files/photo/19632353_s3007.jpg

Czas trwania Szkolenia: 2 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: Standard

Obszar merytoryczny: finanse

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

1290.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie jest ciekawą propozycją szczególnie dla tych, którzy dysponują własnym pomysłem na biznes i zastanawiają się, w jaki sposób zaplanować kolejne etapy pozyskania inwestora finansowego. Aktywna formuła pracy, z wykorzystaniem warsztatów i zajęć komputerowych pozwala na zwiększenie efektywności szkolenia.

GRUPA ODBIORCÓW:

Szkolenie skierowane do:

 • Właścicieli firm;
 • Członków Zarządów;
 • Dyrektorów Finansowych;
 • Specjalistów ds. Finansowych;
 • Analityków Finansowych;
 • Osób dysponujących ciekawym pomysłem na Biznes i planujących pozyskać Inwestor.

CELE SZKOLENIA:

 • Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat sposobów pozyskania inwestora finansowego.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. PRZEDSTAWIENIE MOŻLIWOŚCI ODNOŚNIE POZYSKANIA INWESTORA FINANSOWEGO W POLSCE

• Zasady działania funduszy VC/PE;

• Prezentacja pomysłu Inwestorowi;

 • MODUŁ II. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI

• Streszczenie wykonawcze;

• Streszczenie projekcji finansowych;

• Streszczenie biznes planu;

• Streszczenie własnej wyceny;

 • MODUŁ III. UMOWA INWESTYCYJNA

• Omówienie najważniejszych klauzuli;

• Specyfika i szczegóły;

 • MODUŁ IV. PRZYGOTOWANIE DO NEGOCJACJI Z INWESTOREM
 •  MODUŁ V. OMÓWIENIE RODZAJÓW I WYBÓR TYPU SPÓŁKI DO KOMERCJALIZACJI PROJEKTU

• Optymalizacja podatkowa przedsięwzięcia;

• Jak przygotować się i rozpocząć prowadzenie firmy;

 • MODUŁ VI. PRZYGOTOWANIE BIZNES PLANU PRZEDSIĘWZIĘCIA - PODSTAWOWEGO DOKUMENTU DLA WŁAŚCICIELI I KAPITAŁODAWCÓW
 • MODUŁ VII. DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

FORMA SZKOLENIA:

Szkolenie realizowane jest w formule wykładów i warsztatów, z udziałem ćwiczeń komputerowych.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.