SZKOLENIE Prowadzenie rozmów rozwojowych

Czas trwania Szkolenia: 3 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: Standard

Obszar merytoryczny: menedżerski

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

23.11.2015

Godzina

Pozycja w harmonogramie

10:00 – 11:20

Rozpoczęcie szkolenia (powitanie, prezentacja programu szkolenia, informacje organizacyjne, wzajemne poznanie się)

Część I szkolenia

11:20 – 11:30

Przerwa kawowa

11:30 – 13:00

Część II szkolenia

 

13:00 – 14:00

Przerwa obiadowa

14:00 – 15:30

Część III szkolenia

 

15:30 – 15:40

Przerwa kawowa

15:40 – 16:50

Część IV szkolenia

 

16:50 – 17:00

Przerwa kawowa

17:00 – 18:00

Część V szkolenia

Zakończenie szkolenia (podsumowanie, rozdanie dyplomów, ankiety ewaluacyjne)

25.11.2015

Godzina

Pozycja w harmonogramie

9:00 – 10:20

Rozpoczęcie szkolenia (powitanie, prezentacja programu szkolenia, informacje organizacyjne, wzajemne poznanie się)

Część I szkolenia

10:20 – 10:30

Przerwa kawowa

10:30 – 11:50

Część II szkolenia

 

11:50– 12:00

Przerwa kawowa

12:00 – 13:00

Część III szkolenia

 

13:00 – 14:00

Przerwa obiadowa

14:00 – 15:30

Część IV szkolenia

 

15:30 – 15:40

Przerwa kawowa

15:40 – 17:00

Zakończenie szkolenia (podsumowanie, rozdanie dyplomów, ankiety ewaluacyjne)

Część V szkolenia

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

1.00

 

Załączniki do Szkolenia

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie Prowadzenie rozmów rozwojowych” (1 dzień) to szkolenie warsztatowe budujące skuteczność w zakresie identyfikowania potencjału pracowników, ich rozwoju i zarządzania. Na szkoleniu będą ćwiczone rozmowy z pracownikami ukierunkowane na ich rozwój, wyrażanie oczekiwań i opinii; przekazywanie konstruktywnej informacji zwrotnej; inspirowanie i angażowanie pracowników, wyznaczanie celów zawodowych i rozwojowych pracownika. Szkolenia poprowadzi pani Magdalena Guillet.

GRUPA ODBIORCÓW:

Kadra kierownicza Neckermann Polska Biuro Podróży Sp. z o.o.

CELE SZKOLENIA:

 • rozwijanie umiejętności identyfikowania potencjału pracowników, ich mocnych stron, predyspozycji i kompetencji
 • nabycie przez kadrę kierowniczą umiejętności interpersonalnych oraz technik związanych dwustronną komunikacją niezbędnych do przeprowadzenia rozmowy ukierunkowanej na rozwój
 • rozwijanie umiejętności jasnego, jednoznacznego, opartego na faktach i wiarygodnego wyrażania oczekiwań i opinii
 • nabycie umiejętności przekazywania konstruktywnej informacji zwrotnej
 • rozwój umiejętności prowadzenia rozmów ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału pracownika
 • nabycie umiejętności inspirowania i angażowania pracownika do przejęcia inicjatywy i odpowiedzialności za swój rozwój
 • nabycie umiejętności wyznaczania celów zawodowych i rozwojowych pracownika w kontekście celów organizacji i zespołu
 • kształtowanie postawy menadżera nastawionego na dbanie o rozwój pracowników i konstruktywne wykorzystywanie ich potencjału i zaangażowania. 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I- ROZPOZNANIE POTRZEB ROZWOJOWYCH PRACOWNIKA
 • MODUŁ II- UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KONTEKŚCIE PROWADZENIA ROZMÓW ROZWOJOWYCH

 • MODUŁ III- PROWADZENIE ROZMÓW ROZWOJOWYCH

FORMA SZKOLENIA:

Szkolenie to jest szkoleniem warsztatowym interaktywnym. Koncentruje się na doskonaleniu praktycznych umiejętności, przy wykorzystaniu takich metod, jak:

 • case study,
 • symulacje/scenki/odgrywanie ról
 • ćwiczenia indywidualne i w  parach
 • dyskusje moderowane
 • prezentacje z mini wykładem

O MATERIAłACH:

Obowiązuje podręcznik ze szkoleń "Poligon Menedżerski". Dodatkowe materiały zostaną wręczone podczas szkoleń.