SZKOLENIE Procesowe zarządzanie kosztami i efektywnością

/files/photo/19632353_s9554.jpg

Czas trwania Szkolenia: 1 DZIEŃ

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: Standard

Obszar merytoryczny: finanse

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

690.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie jest ukierunkowane na zapewnienie kompetencji w zakresie budowy procesowego modelu kalkulacji kosztów, technik stosowanych przy wdrażaniu metody oraz możliwości wykorzystania podejścia procesowego w zarządzaniu operacyjnym i strategicznym. Zajęcia prowadzone są przez praktyka mającego na swoim koncie wiele wdrożeń systemów informacji zarządczej bazujących na działaniach, w tym pierwsze w Polsce wdrożenie koncepcji TD-ABC. 

GRUPA ODBIORCÓW:

 • Szkolenie kierowane do pracowników pionów finansowych i controllingu, jednak prezentowane kwestie będą użyteczne dla menadżerów, właścicieli przedsiębiorstw oraz wszystkich, którzy poszukują, metod optymalizacji kosztów oraz którzy odczuwają głód informacji zarządczej lub narastające niezadowolenie ze stosowanych metod kalkulacji i rozliczania kosztów. Ze względu na niezwykle szerokie zastosowanie podejścia procesowego szkolenie adresowane jest nie tylko do przedstawicieli przedsiębiorstw, ale również organizacji, dla których zysk ekonomicznym nie jest priorytetowym celem takich jak: szkoły wyższe, ośrodki służby zdrowia, urzędy. Szkolenie powinno stanowić nieodzowny element procesu implementacji rachunku kosztów działań i zarządzania kosztami działań dlatego będzie użyteczne dla menadżerów i pracowników firm, które są w trakcje wdrożenia metody ABC/ABM lub podejmowania decyzji o jego rozpoczęciu.

CELE SZKOLENIA:

 • Szkolenie dostarcza Uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu rachunku kosztów działań (Activity Based Costing – ABC) oraz zarządzania kosztami działań (Activity Based Managemnet – ABM) zgodnie z najnowszymi tendencjami w tej dziedzinie.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ (ABC) – WPROWADZENIE

• Koszty i zasady ich rozliczania;

• Dlaczego tradycyjna kalkulacja kosztów jest niewystarczająca?

• Przyczyny rozwoju koncepcji ABC/ABM;

 • MODUŁ II. IDEA PROCESOWEJ KALKULACJI KOSZTÓW - SKŁADNIKI, MECHANIZM ROZLICZANIA

• Zasoby;

• Działania, procesy, czynności;

• Obiekty kosztowe;

• Nośniki kosztów zasobów i nośniki kosztów działań;

 • MODUŁ III. FILOZOFIA ZARZĄDZANIA KOSZTAMI DZIAŁAŃ – ACTIVITY BASED MANAGEMENT

• Analiza czynników kosztotwórczych i mierników efektywności;

• Operacyjne ABM czyli jak wykonywać zadania w odpowiedni sposób;

• Strategiczne ABM czyli w jaki sposób wybrać odpowiednie działania;

 • MODUŁ IV. PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE ZASTOSOWANIE ABC/ABM

• Kto stosuje ABC/ABM?

• Kiedy podjąć decyzje o wdrożeniu ABC/ABM – symptomy braku dostatecznej informacji kosztowej w
organizacji;

• Po co wdrażać ABC/ABM? – przykłady zastosowań w zarządzaniu nie tylko kosztami;

 • MODUŁ V. ANALIZA STUDIÓW PRZYPADKÓW – PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE RACHUNKU KOSZTÓW DZIAŁAŃ I PROCESOWEGO ZARZĄDZANIA KOSZTAMI
 • MODUŁ VI. ETAPY WDRAŻANIA RACHUNKU KOSZTÓW DZIAŁAŃ - WARSZTATY

• Planowanie przedsięwzięcia wdrożeniowego (ustalenie celów, dobór czasu i zasobów, przygotowanie
zespołu i organizacji);

• Identyfikacja pul zasobów;

• Zasady mapowania procesów (techniki zbierania informacji, wzorcowe klasyfikacje działań, przykłady
słowników działań);

• Dobór nośników kosztów;

• Dokumentowanie wyników w przedsięwzięciu wdrożeniowym;

 • MODUŁ VII. IDEA RACHUNKU KOSZTÓW DZIAŁAŃ OPARTEGO NA CZASIE (TIME DRIVEN ACTIVITY BASED COSTING)

• Analiza czasu realizacji działań i zapotrzebowania obiektów kosztowych na działania;

• Zasady definiowania równań czasowych;

• Metodyka ocena efektywności wykorzystania zasobów;

 • MODUŁ VIII. ROZSZERZONE ABC

• Identyfikowanie obiektów kosztowych;

• Zależności między obiektami kosztowymi i wybór ścieżek rozliczeń kosztów – zastosowanie modelowania związków encji przy projektowaniu systemów ABC;

• Dobór nośników kosztów obiektów kosztowych;

 • MODUŁ IX. ZAAWANSOWANE ZASTOSOWANIA RACHUNKU KOSZTÓW DZIAŁAŃ – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY

• Integracja koncepcji ABC i VBM – wzbogacenie kalkulacji procesowej o koszt kapitału;

• Activty Based Budgeting – budżetowanie oparte na działaniach;

 • MODUŁ X. DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

FORMA SZKOLENIA:

 • Wszystkie prezentowane zagadnienia są bogato obrazowane analizami rzeczywistych studiów przypadków. Zajęcia w dużej mierze prowadzone są w formie warsztatów, w trakcie których Uczestnicy realizują kolejne etapy wdrożenia metodyki procesowego zarządzania kosztami dla wybranego przedsiębiorstwa.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.