SZKOLENIE Pozyskiwanie kapitału dla firm

/files/photo/19632353_s5685.jpg

Czas trwania Szkolenia: 2 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: Standard

Obszar merytoryczny: finanse

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

1290.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie pozwoli Państwu zdobyć wiedzę i nabyć umiejętności poszukiwania źródeł finansowania przedsięwzięć, dzięki odpowiedzi na kluczowe pytania:

 • Jak przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie mogą pozyskać finansowanie?
 • W jaki sposób przygotować i wdrożyć tego typu działania? Jakich trudności należy się spodziewać i jak im przeciwdziałać?
 • Jak poradzić sobie z brakiem historii kredytowej? Brakiem majątku wystarczającego do zabezpieczenia kredytu, a wraz z tym zdolności kredytowej?
 • Które źródła finansowania są możliwe do pozyskania przez firmy z sektora MSP? Jakie metody pozyskania kapitału są najbardziej efektywne?
 • Co to znaczy finansowanie działalności z kapitałów własnych? Jaką ofertę wsparcia posiadają fundusze wysokiego ryzyka oraz aniołowie biznesu?
 • Jak prezentuje się aktualna szeroko pojęta oferta kredytowa? (oferty banków, funduszy poręczeń kredytowych, faktoringu).
 • W jaki sposób finansować działalność za pomocą kapitałów obcych?

GRUPA ODBIORCÓW:

Szkolenie skierowane do:

 • Właścicieli firm;
 • Członków Zarządów;
 • Dyrektorów Finansowych;
 • Specjalistów ds. Finansowych;
 • Analityków Finansowych;
 • Osób odpowiedzialnych za finanse lub rozwój firmy, a także osób pragnących poszerzyć swoja wiedzę w temacie pozyskiwania kapitału na rozwój i inwestycje dla MŚP.

CELE SZKOLENIA:

 • Celem tego szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy odnośnie narzędzi i instrumentów finansowych dostępnych na rynku, służących zapewnieniu środków na rozwój i inwestycje dla przedsiębiorstw.

PROGRAM SZKOLENIA:

     DZIEŃ 1

 • MODUŁ I. PRZEDSTAWIENIE INSTRUMENTÓW I NARZĘDZI FINANSOWYCH SŁUŻĄCYCH ZAPEWNIENIU ŚRODKÓW NA ROZWÓJ I INWESTYCJE DLA PRZEDSIĘBIORSTW

• Kredyty bankowe:

- Kredyt inwestycyjny;

- Kredyt obrotowy;

- Kredyt pomostowy;

• Case study: ujęcie kredytu w prognozowanych sprawozdaniach finansowych; 

• Instrumenty finansowe, współfinansowane ze środków publicznych:

- Fundusze pożyczkowe;

- Fundusze poręczeniowe;

- Pożyczka na innowacje z PARP;

- Gwarancja de minimis;

• Leasing:

- Leasing operacyjny;

- Leasing finansowy;

- Leasing zwrotny;

• Case study: ujęcie leasingu w prognozowanych sprawozdaniach finansowych; 

• Fundusze europejskie na lata 2014 – 2020:

- Omówienie zasad działania funduszy UE;

- Omówienie programów operacyjnych;

- Zasady aplikowania o dotacje;

- Omówienie najciekawszych działań dla przedsiębiorstw;

• Case study: ujęcie dotacji w prognozowanych sprawozdaniach finansowych;

• Emisja obligacji:

- Emisja prywatna obligacji;

- Emisja publiczna obligacji;

• Emisja akcji:

- Emisja akcji na GPW;

- Emisja akcji na New Connect;

• Pozyskanie inwestora (finansowego lub strategicznego):

- Fundusze Venture Capital/Private Equity;

- Sektor Venture Capital/Private Equity;

- Zasady działania funduszy kapitałowych;

- Jak przygotować się do procesu pozyskania inwestora;

- Aniołowie Biznesu; 

- Inwestor branżowy (strategiczny);

• Wykupy lewarowane LBO/MBO:

- Istota transakcji LBO/MBO;

- LBO z udziałem specjalistycznego funduszu;

• Finansowanie mezzanine:

- Co to jest mezzanine;

- Instrumenty mezzanine.

      DZIEŃ 2

 • MODUŁ II. PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE BIZNES PLANU W CELU POZYSKANIA ZEWNĘTRZNEGO FINANSOWANIA

• Co to jest biznes plan?

• Opis produktu/usługi;

• Opis rynku i konkurencji;

• Marketing i promocja;

• Koncepcja modelu biznesowego;

• Analiza ryzyka;

• Harmonogram realizacji projektu;

• Analiza finansowa:

- Harmonogram nakładów inwestycyjnych;

- Źródła finansowania;

- Prognozy przychodów;

- Prognoza kosztów; 

- Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy,

- Prognoza sprawozdań finansowych pro-forma (rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, bilansu);

- Analiza wskaźnikowa; 

- Analiza efektywności (NPV, IRR, PP);

- Próg rentowności;

 • MODUŁ III. DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

FORMA SZKOLENIA:

 • Wykład;
 • Warsztaty komputerowe;
 • Case study: przygotowanie projekcji finansowych w celu pozyskania (kredytu, dotacji lub inwestora), w tym sprawozdań finansowych pro-forma.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.