SZKOLENIE Pozyskiwanie Funduszy Europejskich

/files/photo/ue pobrane.jpg

Czas trwania Szkolenia: 2 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: Standard

Obszar merytoryczny: obsługa i zarządzanie projektami unijnymi

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

1290.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Fundusze są instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów unijnych. Na szkoleniu Uczestnicy uzyskają wiedzę i praktyczne przygotowanie, by móc realizować projekty finansowe z funduszy Unii Europejskiej. Szkolenie pozwala także na nabycie umiejętności pisania wniosków inwestycyjnych oraz poznanie metod oceny projektów. Uczestnicy szkolenia otrzymają cenne wskazówki niezbędne przy pisaniu projektów unijnych, aby tworzyć dokumentację samodzielnie, bez udziału firm trzecich.

GRUPA ODBIORCÓW:

Szkolenie skierowane do:

 • Właścicieli firm;
 • Członków Zarządów;
 • Dyrektorów Finansowych;
 • Specjalistów ds. Finansowych;
 • Analityków Finansowych;
 • Osób odpowiedzialnych za finanse lub rozwój firmy, a także osób pragnących poszerzyć swoja wiedzę w temacie pozyskiwania funduszy unijnych.

CELE SZKOLENIA:

 • Szkolenie na ma celu dostarczenie praktycznych umiejętności dotyczących sposobu i możliwości pozyskiwania funduszy europejskich.

PROGRAM SZKOLENIA:

     DZIEŃ 1

 • MODUŁ I. FUNDUSZE UNIJNE 2014 - 2020 

• Omówienie zasad działania funduszy UE;

• Omówienie programów operacyjnych;

 • MODUŁ II. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ

• Wniosek aplikacyjny;

• Biznes plan;

• Projekcja finansowa;

• Inne załączniki do wniosku;

 • MODUŁ III. ROZLICZANIE DOTACJI
 • MODUŁ IV. INNE INSTRUMENTY FINANSOWE, ZWIĄZANE Z DOTACJAMI

• Kredyt pomostowy;

• Fundusze pożyczkowe;

• Fundusze poręczeniowe;

• Pożyczka na innowacje z PARP;

     DZIEŃ 2

 • MODUŁ V. WARSZTATY PRAKTYCZNE

• Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu w ramach RPO;

 • MODUŁ VI. DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

FORMA SZKOLENIA:

 • Szkolenie realizowane jest w formule wykładów i warsztatów, z udziałem ćwiczeń komputerowych.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.