SZKOLENIE Poligon Menedżerski-Zamknięte

Czas trwania Szkolenia: 4 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: Standard

Obszar merytoryczny: menedżerski

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

0.00

 

Załączniki do Szkolenia

OPIS SZKOLENIA:

Poligon Menedżerski (1 dzień) - trening zorientowany na budowanie umiejętności komunikacyjnych w zarządzaniu poprzez praktyczne, intensywne działanie. Specyfika treningu symulacyjnego polega na tym, że 90% czasu przeznaczamy na ćwiczenia praktyczne i symulacje konkretnych rozmów / spotkań / prezentacji. Poligony poprowadzi pan Piotr Kądzielski-Zysk.

GRUPA ODBIORCÓW:

Kadra kierownicza NECKERMANN POLSKA BIURO PODRÓŻY SP. ZO.O.

CELE SZKOLENIA:

Celem Poligonu Menedżerskiego jest doskonalenie postawy menedżerskiej związanej głównie z budowaniem autorytetu oraz z  umiejętnościami komunikacyjnymi związanymi z następującymi obszarami:

  • mowa ciała,
  • modulacja głosu,
  • utrzymywanie kontaktu wzrokowego,
  • sztuka zadawania pytań,
  • zarządzanie słowem,
  • aktywne słuchanie.

FORMA SZKOLENIA:

Praktyczny, intensywny trening.

O MATERIAłACH:

Podręcznik w postaci pliku PDF zostanie udostępniony online, każdy z uczestników otrzyma wydrukowany podręcznik podczas szkolenia.