SZKOLENIE Podatek CIT 2014/2015 - zmiany obowiązujące od 2014/2015

/files/photo/podatki 1237623.jpg

Czas trwania Szkolenia: 1 DZIEŃ

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: Standard

Obszar merytoryczny: podatki

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

590.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Uczestnicy szkolenia poznają aktualne problemy podatkowe występujące w podatku CIT i propozycje rozwiązań podatkowych z uwzględnieniem ryzyka podatkowego w tym zakresie. Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie nowych regulacji podatkowych obowiązujących od 1 stycznia 2014 r. i ich praktycznych aspektów dla podatników.

 • Szkolenie zapewnia zapoznanie się Uczestników nie tylko ze zmianami Ustawy CIT, ale także z problemami praktycznymi występującymi w 2013 r. i 2014 r. z uwagi na zmiany w orzecznictwie i interpretacjach Ministerstwa Finansów.

GRUPA ODBIORCÓW:

Szkolenie kierowane do:

 • Głównych Księgowych i księgowych;
 • Pracowników księgowości stosujących na bieżąco przepisy prawa podatkowego;
 • Pracowników Działu Kadr odpowiedzialnych za podatkowe rozliczenia pracowników;
 • Dyrektorów Finansowych i Ekonomicznych, a także innych osób odpowiedzialnych za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.

CELE SZKOLENIA:

 • Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników ze zmianami w prawie podatkowym wchodzącymi w życie  od 1 stycznia 2014 r. w zakresie podatku CIT.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. ZMIANY W ZAKRESIE ROZLICZANIA SPÓŁEK KOMANDYTOWO – AKCYJNYCH – SKUTKI PRAKTYCZNE ZMIAN

• Dyrektywa Unii Europejskiej a funkcjonowanie spółek komandytowo - akcyjnych;

• Podwójne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych w spółkach komandytowo – akcyjnych – na poziomie spółki oraz wspólników;

• Nowe kategorie przychodów do opodatkowania, w tym: wkłady niepieniężne wnoszone do spółek – komandytowo – akcyjnych, z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowo – akcyjnej, z tytułu wystąpienia z takiej spółki przez komplementariusza;

• Zmiany w przepisach dotyczących kosztów uzyskania przychodów dotyczące spółek komandytowo – akcyjnych;

• Zasady rozliczania podatku dochodowego CIT – na poziomie spółki w tym wypłata dywidendy a opodatkowanie;

• Rozliczanie podatkowe wspólników spółek komandytowo – akcyjnych za 2013 r. – przepisy przejściowe i ich znaczenie;

• Rozliczanie wspólników spółek komandytowo – akcyjnych od 2014 r. – co się zmienia? 

 • MODUŁ II. REPREZENTACJA, REKLAMA I INNE WYDATKI MARKETINGOWE W 2014 R.

• Pojęcie reprezentacji według wyroków sądów administracyjnych;

• Stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczące pojęcia reprezentacji w 2012 r. i 2013 r. - ZMIANA;

• Skutki praktyczne dla podatników związane ze zmianą stanowiska sądów i organów podatkowych;

• Pojęcie reklamy;

• Znaczenie hasła reklamowego dla ustalenia KUP;

• Kiedy konieczna faktura wewnętrzna – zasady wystawiania w 2013 r. po zmianach;

• Kawa, herbata, ciastka a koszty podatkowe;

• Próbki – reklama czy reprezentacja? Skutki podatkowe w CIT i VAT;

• Prezenty - kto otrzymuje? Jak opodatkować? Czy stanowi KUP?

• Gadżety reklamowe, kalendarze, długopisy, kartki świąteczne – kiedy KUP? Kiedy faktura wewnętrzna?

• Otrzymanie prezentu a przychód podatkowy – kiedy wystąpi?

 • MODUŁ III. NIEODPŁATNE ŚWIADCZENIA A PRZYCHÓD PODATKOWY

• Udział w imprezie firmowej – przez pracownika i przez kontrahenta – skutki podatkowe;

• Tooling oraz inne formy korzystania z maszyn i urządzeń oraz innych środków trwałych kontrahenta;

• Umorzenie długu, przedawnienie wierzytelności jako przychód podatkowy;

• Inne przypadki powstawania nieodpłatnych świadczeń;

 • MODUŁ IV. RÓŻNICE KURSOWE – PROBLEMY PRAKTYCZNE W 2014 R.

• Średni kurs NBP czy kurs faktyczny banku – ZMIANA stanowiska MF.;

• Faktura w walucie a zapłata w złotych polskich – wystąpi czy też nie różnica kursowa?

• Przykłady praktyczne rozliczania różnic kursowych, np. z tytułu podróży służbowych, cash pooling, itp.;

• Podatkowe a rachunkowe rozpoznawanie różnic kursowych;

• Różnice kursowe a amortyzacja;

 • MODUŁ V. SAMOCHÓD W FIRMIE I JEGO ROZLICZENIE

• Pojęcie samochodu i innego pojazdu samochodowego w 2013  i w 2014 r. w aspekcie zmian w ustawie VAT;

• Samochód o ładowności powyżej 500 kg – kiedy wydatki stanowią KUP a kiedy NKUP w części dotyczącej podatku VAT?

• Najem samochodu jako KUP - zmiana stanowiska sądów a konsekwencje praktyczne;

• Opłaty za autostradę, opłaty za parking od samochodów prywatnych pracowników;

• Brak numeru rejestracyjnego na fakturze – czy jest KUP?

• Paragon za taksówkę a KUP;

• Ubezpieczenie OC i AC jako KUP;

• Amortyzacja samochodu osobowego i ciężarowego – możliwa optymalizacja podatkowa;

 • MODUŁ VI. LEASING

• Pojęcie leasingu – leasing a najem lub dzierżawa;

• Rodzaje leasingu;

• Leasing finansowy a operacyjny – zasady rozliczeń podatkowych;

• Rozliczanie leasingu operacyjnego podatkowo a rachunkowo – zmiana zasad;

• Opłata wstępna jako KUP: w czasie czy od razu – zmiana stanowiska sądów i organów podatkowych;

• Problemy praktyczne związane z rozliczaniem leasingu: podatek VAT jako KUP, wykup samochodu po zakończeniu leasingu, utrata przedmiotu leasingu;

 • MODUŁ VII. ZAGADNIENIE PODATKU U ŹRÓDŁA

• Ustawa o CIT (art. 21 i 22) a Umowy o unikaniu podwójnego – zasady stosowania;

• Certyfikat rezydencji i jego znaczenie;

• Formularze podatkowe obowiązujące za 2013 r. – zmiany IFT-1, IFT-2, IFT-3;

• Zysk przedsiębiorstw w rozumieniu Umów;

Informacje ORD – W oraz ORD – U jako obowiązki wynikające z Ordynacji podatkowej;

Zasady stosowania zwolnienia z pobierania podatku u źródła na podstawie Ustawy o CIT;

Należności licencyjne, dywidenda, odsetki – kiedy zwolnienie z opodatkowania;

 • MODUŁ VIII. CENY TRANSFEROWE – ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. I KONSEKWENCJE PRAKTYCZNE W 2014 R.

• Pojęcie podmiotów powiązanych;

• Powiązania kapitałowe a powiązania osobowe;

• Cechy i treść dokumentacji podatkowych;

• Sankcje podatkowe za brak cen rynkowych oraz karno – skarbowe za brak dokumentacji podatkowych;

 • MODUŁ IX. DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

FORMA SZKOLENIA:

 • Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty zmian i skutki zmian dla podatników, w tym w zakresie możliwej optymalizacji podatkowej w związku ze zmianami zasad rozliczania KUP.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.