SZKOLENIE Planowanie i strategia w zarządzaniu firmą

/files/photo/19632353_s667.jpg

Czas trwania Szkolenia: 2 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: VIP

Obszar merytoryczny: finanse

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

1290.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Podczas szkolenia przedstawione zostaną istotne kwestie związane z kreowaniem wartości przedsiębiorstwa oraz sposoby wykorzystania planowania i zarządzania strategicznego w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa.

GRUPA ODBIORCÓW:

Szkolenie skierowane do:

 • Właścicieli firm;
 • Członków Zarządów;
 • Dyrektorów Finansowych;
 • Specjalistów ds. Finansowych;
 • Analityków Finansowych;
 • Osób odpowiedzialnych za finanse lub rozwój firmy, a także osób pragnących poszerzyć swoja wiedzę w temacie strategii i planowania finansowego.

CELE SZKOLENIA:

 • Przedstawienie modeli, metod i systemów wykorzystywanych w strategicznym zarządzaniu, kreacji wartości przedsiębiorstwa. Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę w zakresie kreacji wizji, misji, celów i strategii, planowania i prognozowania oraz wyceny wartości przedsiębiorstwa.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. PRZEDSIĘBIORSTWO – DETERMINANTY EFEKTYWNEGO FUNKCJONOWANIA

•  Wizja – istota wizji przedsiębiorstwa;
•  Misja – istota wizji przedsiębiorstwa;
•  Cele – kreacja celów przedsiębiorstwa – cele długoterminowe i krótkoterminowe;
•  Strategia – Jak zbudować stosowną strategię przedsiębiorstwa;
•  Ćwiczenia;

 • MODUŁ II. PLANOWANIE I PROGNOZOWANIE

•  Podstawy planowania - Metody i analizy wspomagające planowanie;
•  Podstawy prognozowania – Narzędzia matematyczne i statystyczne wspomagające prognozowanie;
•  Istotne aspekty korelacji planowania i prognozowania;
•  Finanse w zarządzaniu przedsiębiorstwem;
•  Ćwiczenia;

 • MODUŁ III. STRATEGIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

•  Stosowane modele i systemy zarządzania – case study;
•  Porównanie modeli i systemów zarządzania przedsiębiorstwem;
•  BSC – Balance Score Card – jakościowo ilościowy model zarządzania;
•  Cwiczenia;

 • MODUŁ IV. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

•  Kreowanie wartości przedsiębiorstwa;
•  Wartość przedsiębiorstwa w świetle grup interesariuszy zaangażowanych w przedsiębiorstwo;
•  Ekonomia behawioralna a wartość przedsiębiorstwa;
•  Modele wyceny wartości przedsiębiorstwa;

 • MODUŁ V. DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.