SZKOLENIE Pierwsza pomoc - poziom rozszerzony

/files/photo/12668178_s7236.jpg

Czas trwania Szkolenia: 2 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: Standard

Obszar merytoryczny: rozwój i efektywność osobista

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

350.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy jest wartością bezcenną. Wypadek z utratą krążenia daje nam tylko 4 minuty na prawidłowe podjęcie reanimacji. W tym czasie zdąży wyłącznie ktoś znajdujący się w pobliżu – kolega lub koleżanka z pracy. Najczęściej, głównie z braku umiejętności, akcji ratunkowej nie rozpoczyna nikt. Wystarczy jednak minimum praktycznej wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy, by uratować komuś życie lub zdrowie. Nasi trenerzy wiedzą o tym doskonale- każdy z naszych ratowników na co dzień ma do czynienia z poszkodowanymi walczącymi o życie. Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy to dla większości przedsiębiorstw symboliczny wydatek, który może okazać się najważniejszą z decyzji i najcenniejszą ze wszystkich firmowych inwestycji. Szkolenie obejmuje wszystkie niezbędne aspekty udzielania pierwszej pomocy. Odpowiednia ilość czasu daje kursantom możliwość wielokrotnego przećwiczenia omawianych zagadnień, gwarantującą pewność siebie w sytuacji zagrożenia. Program zawiera dodatkowo trudniejsze elementy, z jakimi kursanci mogą się spotkać ratując ofiary wypadków komunikacyjnych. Kurs zaawansowany daje gwarancję praktycznego i teoretycznego opanowania wszystkich niezbędnych laikowi zagadnień z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

GRUPA ODBIORCÓW:

  • Szkolenie przeznaczone dla zespołów, których specyfika pracy zwiększa ryzyko wypadku: firm, które szczególnie dbają o swoich pracowników i ich rodziny (zawiera ćwiczenia z zakresu resuscytacji dzieci i niemowląt, omówienie oraz dużą ilość zajęć praktycznych z zakresu wypadków komunikacyjnych); wybranych pracowników dużych zakładów pracy i instytucji (np. po jednej osobie z zespołu, piętra, budynku).

CELE SZKOLENIA:

  • Szkolenie ma na celu zaznajomienie Uczestników z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Program zawiera dodatkowo trudniejsze elementy, z jakimi kursanci mogą się spotkać ratując ofiary wypadków komunikacyjnych.

PROGRAM SZKOLENIA:

  • MODUŁ I. UDRAŻNIANIE DRÓG ODDECHOWYCH

• Bezprzyrządowe;

• Przyrządowe;

  • MODUŁ II. RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA

• Dorosły;

• Dziecko;

• Niemowlę;

  • MODUŁ III. UŻYCIE KOŁNIERZA SZYJNEGO
  • MODUŁ IV. ZASTOSOWANIE RURKI USTNO-GARDŁOWEJ
  • MODUŁ V. ELEMENTY RATOWNICTWA WODNEGO
  • MODUŁ VI. UKŁADANIE POSZKODOWANEGO W ODPOWIEDNICH POZYCJACH
  • MODUŁ VII. OCENA MECHANIZMU ZDARZENIA
  • MODUŁ VIII. MOTYWACJA DO UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY
  • MODUŁ IX. RODZAJE WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH A ICH KONSEKWENCJE
  • MODUŁ X. POSTĘPOWANIE W NAGŁYCH STANACH INTERNISTYCZNYCH
  • MODUŁ XI. PĘKNIĘCIE PODSTAWY CZASZKI
  • MODUŁ XII. POSTĘPOWANIE Z MOTOCYKLISTĄ
  • MODUŁ XIII. SYMULOWANE ZDARZENIA Z UDZIAŁEM POZORANTÓW

FORMA SZKOLENIA:

  • Szkolenie jest podzielone na część teoretyczną - pokaz multimedialny oraz zajęcia teoretyczno-praktyczne.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

  • Materiały szkoleniowe;
  • Certyfikat ukończenia szkolenia;
  • Przerwy kawowe;
  • Lunch.