SZKOLENIE Pierwsza pomoc - poziom podstawowy

/files/photo/12668178_s8102.jpg

Czas trwania Szkolenia: 1 DZIEŃ

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: Standard

Obszar merytoryczny: rozwój i efektywność osobista

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

200.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy jest wartością bezcenną. Wypadek z utratą krążenia daje nam tylko 4 minuty na prawidłowe podjęcie reanimacji. W tym czasie zdąży wyłącznie ktoś znajdujący się w pobliżu – kolega lub koleżanka z pracy. Najczęściej, głównie z braku umiejętności, akcji ratunkowej nie rozpoczyna nikt. Wystarczy jednak minimum praktycznej wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy, by uratować komuś życie lub zdrowie. Nasi trenerzy wiedzą o tym doskonale- każdy z naszych ratowników na co dzień ma do czynienia z poszkodowanymi walczącymi o życie. Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy to dla większości przedsiębiorstw symboliczny wydatek, który może okazać się najważniejszą z decyzji i najcenniejszą ze wszystkich firmowych inwestycji.

GRUPA ODBIORCÓW:

 • Szkolenie przeznaczone dla większości firm i instytucji, w których praca nie jest związana ze szczególnym zagrożeniem. Daje przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu sposobu udzielania pierwszej pomocy.

CELE SZKOLENIA:

 • Szkolenie ma na celu zaznajomienie Uczestników z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. POSZKODOWANY Z ODMĄ OPŁUCNOWĄ
 • MODUŁ II. OPARZENIA, ODMROŻENIA
 • MODUŁ III. ZNACZENIE CZASU W URAZACH
 • MODUŁ IV. PIERWSZA POMOC Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFICZNYCH WARUNKÓW PRACY
 • MODUŁ V. ZATRUCIA
 • MODUŁ VI. POSTĘPOWANIE Z POSZKODOWANYM AGRESYWNYM
 • MODUŁ VII. PIERWSZA POMOC PSYCHOLOGICZNA
 • MODUŁ VIII. POSTĘPOWANIE W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH
 • MODUŁ IX. SPOSOBY EWAKUACJI POSZKODOWANEGO Z SAMOCHODU
 • MODUŁ X. SYMULOWANE ZDARZENIA
 • MODUŁ XI. UŻYCIE DEFIBRYLATORA AED

FORMA SZKOLENIA:

 • Szkolenie jest podzielone na część teoretyczną - pokaz multimedialny oraz zajęcia teoretyczno-praktyczne.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.