SZKOLENIE Optymalizacja procesów logistycznych

/files/photo/logistyka 1234492.jpg

Czas trwania Szkolenia: 3 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: Standard

Obszar merytoryczny: produkcja i logistyka

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

1990.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Założeniem szkolenia jest analiza, ocena i optymalizacja procesów wchodzących w zakres działań logistyki przedsiębiorstwa, nakreślenie założeń do wdrożenia systemu i jego użytkowania oraz rozwiązanie najistotniejszych problemów, jakie mogą się pojawić w trakcie realizacji poszczególnych procesów logistycznych.

GRUPA ODBIORCÓW:

Szkolenie kierowane do:

 • Koordynatorów;
 • Liderów;
 • Pracowników średniego szczebla.

CELE SZKOLENIA:

 • Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności zmapowania każdego procesu logistycznego, wypracowanie mapy stanu obecnego, przyszłego i strategii działania.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. PRZEDSTAWIENIE UCZESTNIKÓW, CELÓW, ZAŁOŻEŃ
 • MODUŁ II. DEFINICJE, NARZĘDZIA I METODY UŻYWANE DO MAPOWANIA PROCESÓW:

• SMART;

• Brain storming;

• Ishikawa;

• 5WHY;

• POKA-YOKE;

 • MODUŁ III. STUDIUM PRZYPADKU FIRMY LOGISTYCZNEJ
 • MODUŁ IV. METODY PROCESÓW LOGISTYCZNYCH

• Wypracowanie 8 etapów mapowania;

• Wypracowanie mapy stanu obecnego;

• Wypracowanie mapy stanu przyszłego;

• Wypracowanie strategii działania, długofalowy plan akcji;

 • MODUŁ V. DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

FORMA SZKOLENIA:

 • Praktyczne warsztaty;
 • Ćwiczenia;
 • Studium przypadku.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.