SZKOLENIE Narzędzia marketingowe 360⁰

/files/photo/szkolenie z marketingu442.png

Czas trwania Szkolenia: 2 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: Standard

Obszar merytoryczny: marketing

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

1290.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Narzędzia marketingowe 360⁰ to zbiór instrumentów promocji używanych w celu rozwoju firmy. Znajomość roli, typów i znaczenia poszczególnych narzędzi wpływa na optymalizację kosztową inwestycji marketingowych, dzięki czemu mniejszymi nakładami na firma może generować większą marżę i zyski.

GRUPA ODBIORCÓW:

 • Właściciele mikro i małych firm;
 • Specjaliści ds. marketingu;
 • Specjaliści ds. komunikacji (PR);
 • Kierownicy działów marketingu;
 • Kierownicy działów sprzedaży;
 • Brand manager’owie;
 • Product manager’owie.

CELE SZKOLENIA:

 • Dostarczenie uczestnikom zajęć wiedzy, narzędzi i umiejętności do marketingowego rozwoju przedsiębiorstwa obejmujące instrumenty ATL, BTL i PR.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. ATL – REKLAMA TV, RADIO, PRASA, INTERNET, OUTDOOR

• Charakterystyka poszczególnych form reklamy;

• Zalety i wady poszczególnych form reklamy;

• Tworzenie scenariusza reklamy;

• Tworzenie architektury strony internetowej;

 • MODUŁ II. BTL – PLAKATY, ULOTKI, EKSPOZYCJE, SZYLDY I INNE

• Charakterystyka poszczególnych form reklamy;

• Zalety i wady poszczególnych form reklamy;

• Tworzenie koncepcji plakatu oraz weryfikacja wg. Narzędzia cechy skutecznego instrumentu marketingowego;

 • MODUŁ III. PROMOCJA BEZPOŚREDNIA – TELEMARKETING, FAX-MAILING, E-MAILING

• Tworzenia scenariusza rozmowy telefonicznej;

• Tworzenie koncepcji newslettera oraz weryfikacja wg. Narzędzia 7 cech skutecznego mailing’u;

 • MODUŁ IV. DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIO WSPIERAJĄCE SPRZEDAŻ — PROMOCJA DODATKOWA, TARGI I POKAZY HANDLOWE, SPRZEDAŻ WIĄZANA, KREDYTY

• Charakterystyka poszczególnych form wsparcia;

• Zalety i wady poszczególnych form wsparcia;

• Tworzenie koncepcji promocji konsumenckiej oraz weryfikacja wg. Narzędzia cechy skutecznej promocji;

• Tworzenie pakietów sprzedażowych – sprzedaż wiązana;

 • MODUŁ V. PR – KOMUNIKACJA Z OTOCZENIEM, SPONSORING, LOBBING

• Charakterystyka poszczególnych form PR’u;

• Tworzenie komunikatu prasowego;

• Tworzenie artykułu sponsorowanego;

 • MODUŁ VI. WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PRAWA AUTORSKIEGO

• Pola eksploatacji;

• Zasięg obowiązywania praw autorskich;

• Czas obowiązywania praw autorskich;

 • MODUŁ VII. INDYWIDUALNE KONSULTACJE

FORMA SZKOLENIA:

Warsztat: formularze ćwiczeń, analiza przypadków, mini wykład, prezentacja multimedialna jako narzędzie wspierające szkolenie, praca indywidualna i praca w grupach.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.