SZKOLENIE Motywowanie pracowników

/files/photo/11561956_s3157.jpg

Czas trwania Szkolenia: 1 DZIEŃ

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: Standard

Obszar merytoryczny: zarządzanie zespołem

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

500.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Spójność i stabilność zachowania oraz konsekwencja w działaniu to bardzo istotne czynniki budujące autorytet menadżera i wpływające na jego odbiór przez pracowników. Dlatego też zdefiniowanie własnej wizji bycia menadżerem, określenie roli zawodowej, hierarchii wartości własnych i w zespole oraz stworzenie standardu zachowań i zasad współpracy z podwładnymi to podstawa do skutecznego zarządzania ludźmi. Nie można mówić o konsekwencji, ani spójności zachowania, jeśli nie ma się jasności, co do własnej roli zawodowej – jej wizji, misji, celów.

GRUPA ODBIORCÓW:

Szkolenie kierowane do:

 • Team liderów;
 • Menedżerów;
 • Kierowników;
 • Prezesów;
 • Osób które zarządzają ludźmi.

CELE SZKOLENIA:

 • Zwiększysz skuteczność swoich działań w pięciu głównych obszarach zarządzania: planowanie, organizowanie, delegowanie, motywowanie, kontrolowanie;
 • Ukształtujesz u siebie właściwą postawę managera jako przywódcy;
 • Zapoznasz się ze skutecznymi metodami prowadzenia rozmów z pracownikami;
 • Udoskonalisz umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w zarządzaniu ludźmi.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. MODELOWANIE SKUTECZNEJ POSTAWY SZEFA

•    Elementy decydujące o sukcesie  w pracy z ludźmi;

•    Modelowanie nastawienia i wzbudzanie automotywacji;

•    Rodzaje postaw w pracy menedżera  i ich charakterystyka;

•    Dualizm celów : cel „twardy” świadomy i cel „miękki” podświadomy;

 • MODUŁ II. MÓJ POTENCJAŁ MOTYWACYJNY

•    Diagnoza posiadanych kompetencji. samoocena;

•    Wykorzystywanie silnych stron swojego potencjału i unikanie słabych;

•    Analiza SWOT (silne i słabe strony, szanse i zagrożenia);

•    Sprzężenie zwrotne miedzy 3 obszarami: Świat Emocji, Świat Myśli, Świat Fizyczności;

•    Doskonalenie własnego potencjału w 3 powyższych obszarach;

 

 • MODUŁ III. MOTYWOWANIE I WPŁYWANIE POPRZEZ ODPOWIEDNIĄ KOMUNIKACJĘ Z PRACOWNIKAMI

•    Język korzyści a język problemów;

•    Eliminacja języka egocentrycznego;

•    Perswazja poprzez słowo;

•    Techniki zmiany minusów na plusy;

•    Język wizji i kreowania potrzeb;

•    Eliminacja słów osłabiających wypowiedź;

•    Skuteczna argumentacja;

•    Budowanie właściwego wizerunku poprzez celowy dobór słów;

 • MODUŁ IV. TECHNIKI MOTYWOWANIA POZAFINANSOWEGO

•    Umiejętność inspirowania;

•    Motywowanie przez pochwały – za co i jak chwalić pracowników;

•    Motywowanie poprzez delegowanie;

•    Zasady delegowania;

•    Twórczy wpływ w delegowaniu;

•    Motywująca informacja zwrotna;

•    Przygotowanie do udzielania informacji zwrotnych;

•    Feedback pozytywny – przekazywanie informacji o zadowalającej jakości pracy;

•     Feedback negatywny – przekazywanie informacji o niezadowalającej jakości pracy (błędy, niestosowane zachowania, niezadowalająca jakość pracy, itp.);

•    Siatka wartości, czyli zasady szefa;

•    Rola wartości w działaniach motywacyjnych;

•    Rozwój poprzez pryzmat wartości;

FORMA SZKOLENIA:

 • Ćwiczenia w podgrupach;
 • Ćwiczenie indywidualne;
 • Mini wykład trenera (z pełną interakcją grupy);
 • Dyskusja grupowa.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.