SZKOLENIE Marketing mix 7P

/files/photo/szkolenie z marketingu6692.png

Szkolenie:

Marketing mix 7P

Trener:

Justyna Hoppe

Czas trwania Szkolenia: 2 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: Standard

Obszar merytoryczny: marketing

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

1290.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Marketing mix 7P to mieszanka instrumentów, które efektywnie sprofilowane przyczyniają się do sukcesu rynkowego każdej firmy. Dzięki skutecznie dopasowanej strukturze marketingu mix Klient kupuje oczekiwany przez niego produkt/usługę, po akceptowanej przez niego cenie, w dogodnym dla niego miejscu i czasie. Firma natomiast sprzedaje najbardziej marżowe produkty, dzięki czemu może rozwijać swoją działalność.

GRUPA ODBIORCÓW:

 • Właściciele mikro i małych firm;
 • Specjaliści ds. marketingu;
 • Kierownicy działów marketingu;
 • Kierownicy działów sprzedaży;
 • Brand manager’owie;
 • Product manager’owie;

CELE SZKOLENIA:

 • Dostarczenie uczestnikom zajęć wiedzy, narzędzi i umiejętności do marketingowego rozwoju przedsiębiorstwa obejmujące: charakterystykę i segmentację grupy docelowej, zdefiniowanie marketingu mix 7 P, zdefiniowanie przewag konkurencyjnych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. MARKETING

• Definicja pojęcia “marketing”;

• Ewolucja koncepcji marketingu;

Marketing & Sprzedaż — zintegrowane działania PULL i PUSH kluczem do sukcesu firmy;

 • MODUŁ II. GRUPA DOCELOWA

• Rodzaje klientów (B2B, B2C);

• Charakterystyka klientów – opis psychograficzny i behawioralny;

• Potrzeby klientów – na podstawie piramidy potrzeb Maslowa;

• Segmentacja klientów – jednorodne grupy dla których warto stworzyć osobną strategię działania;

• Źródła informacji o klientach – pierwotne i wtórne;

 • MODUŁ III. MARKETING MIX 7 P

• PRODUCT (ang.) Produkt — korzyści dla klienta;

• PROMOTION (ang.) Promocja — komunikacja z klientem;

• PRICE (ang.) Cena — koszt zakupu dla klienta;

• PLACEMENT (ang.) Dystrybucja — wygoda zakupu dla klienta;

• PEOPLE (ang.) Personel — jakość obsługi klienta;

• PROCESS (ang.) Procesy — szybkość realizacji zlecenia;

• PHYSICAL EVIDENCE (ang.) Świadectwo materialne — dowody jakości produktów/usług;

 • MODUŁ IV. PRZEWAGI KONKURENCYJNE

• Obszary przewag konkurencyjnych;

• USP (Unique Selling Proposition ang.) unikalna propozycja sprzedaży;

 • MODUŁ V. INDYWIDUALNE KONSULTACJE

FORMA SZKOLENIA:

Warsztat: formularze ćwiczeń, analiza przypadków, mini wykład, prezentacja multimedialna jako narzędzie wspierające szkolenie; praca indywidualna i praca w grupach.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.