SZKOLENIE Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych

/files/photo/menedzerski74308058.jpg

Czas trwania Szkolenia: 2 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: Standard

Obszar merytoryczny: HR

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

1190.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Właściwie przeprowadzona identyfikacja potrzeb szkoleniowych jest podstawą wszelkich innych czynności związanych ze szkoleniami pracowników. Jest to proces wyjatkowo ważny dla każdej organizacji tym samym wymaga dokładnego przemyślenia i analizy. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli Ci uzyskać wiedzę umożliwiającą skuteczną identyfikację potrzeb szkoleniowych i przygotowanie planu szkoleń i rozwoju. W ramach warsztatu uczestnicy poznają najważniejsze metody oraz praktyczne narzędzia służące identyfikacji potrzeb szkoleniowych i planowaniu szkoleń.

GRUPA ODBIORCÓW:

 • Warsztat skierowany jest do osób odpowiedzialnych za identyfikację potrzeb szkoleniowych oraz planowanie szkoleń (Kierowników ds. Szkoleń, Specjalistów ds. Szkoleń, Training Managerów, HR Business Partnerów).

CELE SZKOLENIA:

 • Uzyskanie wiedzy umożliwiającej skuteczną identyfikację potrzeb szkoleniowych i przygotowanie planu szkoleń i rozwoju.
 • Doskonalenie umiejętności stosowania kluczowych metod, technik i narzędzi związanych z identyfikacją potrzeb szkoleniowych.
 • Weryfikacja/doskonalenie/tworzenie własnych narzędzi wykorzystywanych do identyfikacji potrzeb szkoleniowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. EWOLUCJA POLITYKI SZKOLEŃ I ROZWOJU


    • Jaka jest rola polityki szkoleniowej w organizacji?

    • Zmiana paradygmatu funkcji szkoleń.

    • Polityka szkoleniowa jako biznesowy proces w organizacji.   

 • MODUŁ II. KLUCZOWE PROCESY W POLITYCE SZKOLENIOWEJ

    • Strategia organizacji i polityka szkoleniowa - jak je powiązać?

    • Główne procesy polityki szkoleniowej

 • MODUŁ III. ROLA SZKOLEŃ W ORGANIZACJI PRAGMATYCZNYM WYZNACZNIKIEM SPOSOBU IDENTYFIKACJI POTRZEB SZKOLENIOWYCH

    • W jaki sposób rola szkoleń w organizacji wpływa na Identyfikację Potrzeb Szkoleniowych?

    • Strategia rozwojowa organizacji a rola czynnika ludzkiego.

    • Identyfikacja potrzeb szkoleniowych czy zbieranie zamowień na szkolenia?

    • Analiza istniejących praktyk IPS na przykładach.

    • Określenie celu IPS dla własnej organizacji.

 • MODUŁ IV. KANONICZNE METODY POLITYKI SZKOLENIOWEJ

    • Rozpoznanie i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (RAPS) - model Leslie Rea

    • Potrzeby i cele szkoleniowe - model Kirkpatricka

    • Uczestnicy procesu szkolenia - kwintet szkoleniowy L. Rea, analiza ich ról i zadań

    • Skuteczne określanie celów - reguła SMART

 • MODUŁ V. ROLA PROCEDUR I  NARZĘDZI

    • Procesy-procedury-narzędzia: ich rola i faktyczna użyteczność, wymagania vs. korzyści,

 • MODUŁ VI. TWORZENIE PLANU SZKOLEŃ

     • Rozpoznane potrzeby szkoleniowe punktem wyjścia do… czego? (szkolenia vs. projekty szkoleniowe)

    • Konsolidacja potrzeb szkoleniowych - zasady i narzędzia.

    • Określanie priorytetów szkoleń. Tworzenie rocznego planu i budżetu szkoleń

 •     MODUŁ VII. PROCEDURA REALIZACJI IPS- PRZYKŁADOWE NARZĘDZIA

    • Identyfikacja i analiza strategicznych wyznaczników dla Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych w organizacji - określenie celów IPS, identyfikacja procesów strategicznych,

    • Identyfikacja źródeł potrzeb szkoleniowych organizacji (klasyfikacja szkoleń/potrzeb szkoleniowych w organizacji);

    • Stworzenie struktury Rocznego Planu i Budżetu Szkoleń (RPBS) - wyróżniki potrzeby szkoleniowej;

    • Analiza danych niezbędnych do stworzenia RPBS;

    • Określenie sposobów zbierania informacji o potrzebach szkoleniowych;

    • Procedura IPS;

    • Stworzenie narzędzi (FIPS, tabela potrzeb szkoleniowych i tabela konsolidacji, RPS).

 • MODUŁ VIII. TWORZENIE IPS

    • Praca w grupach w celu przećwiczenia nabytych umiejętności oraz przygotowania próbnych wersji narzędzi
   

 • MODUŁ IX. SYMULACJA IDENTYFIKACJI I ANALIZY POTRZEB SZKOLENIOWYCH

    • Przeprowadzenie identyfikacji i weryfikacji potrzeby szkoleniowej przy pomocy poznanych narzędzi. Analiza U.

FORMA SZKOLENIA:

 • Mini wykład;
 • Prezentacja multimedialna;
 • Case study.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.