SZKOLENIE Budżetowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie

/files/photo/19632353_s947.jpg

Czas trwania Szkolenia: 2 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: Standard

Obszar merytoryczny: finanse

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

1290.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla zarządzania oraz strategicznych pracowników firmy. Zagadnienia poruszane na szkoleniu pozwolą Uczestnikom na realizację celów przedsiębiorstwa poprzez budżetowanie i kontrolę kosztów, przygotowanie budżetów elastycznych zasobów oraz zastosowanie najnowszych trendów w organizacji i zarządzaniu dla zapewnienia finansowych warunków konkurencyjności przedsiębiorstwa.

GRUPA ODBIORCÓW:

Szkolenie skierowane do:

 • Właścicieli firm;
 • Członków Zarządów;
 • Dyrektorów Finansowych;
 • Specjalistów ds. Finansowych;
 • Analityków Finansowych;
 • Osób odpowiedzialnych za finanse lub rozwój firmy, a także osób pragnących poszerzyć swoja wiedzę w temacie strategii i planowania finansowego.

CELE SZKOLENIA:

 • Celem tego szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy odnośnie podstawowego i najbardziej skutecznego narzędzia do controllingu w firmach jakim jest budżetowanie. Na szkoleniu Uczestnicy poznają również metody analizowania i kontrolowania realizacji budżetów oraz ryzyka.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. POJĘCIE I ISTOTA CONTROLLINGU JAKO SYSTEMU STEROWANIA WYNIKAMI PRZEDSIĘBIORSTWA
 • MODUŁ II. ROLA RACHUNKU KOSZTÓW W CONTROLLINGU FINANSOWYM

• Co to jest rachunek kosztów;

• Prognozowanie kosztów;

• Nowoczesne rachunki kosztów;

 • MODUŁ III. BUDŻET FINANSOWY JAKO INSTRUMENT CONTROLLINGU FINANSOWEGO

• Pojęcie i istota budżetowania;

• Rodzaje i funkcje budżetowania.;

• Budżetowanie operacyjne;

• Budżetowanie kapitałowe;

• Wdrożenie budżetowania w przedsiębiorstwie;

 • MODUŁ IV. CASE STUDY – PRZYGOTOWANIE BUDŻETU OPERACYJNEGO I KAPITAŁOWEGO, W TYM PRZYGOTOWANIE PROGNOZY PRZYCHODÓW, KOSZTÓW, NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH, ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA. POŁĄCZENIE BUDŻETÓW W SPRAWOZDANIA FINANSOWE PRO FORMA
 • MODUŁ V. SYSTEM KONTROLI BUDŻETÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE

• Analiza odchyleń;

 •  MODUŁ VI. OCENA OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

• Metody wyznaczania przepływów pieniężnych (FCFF, FCFE);

• Planowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy;

• Mierniki opłacalności projektów inwestycyjnych (NPV, IRR, MIRR, DPB, PP);

• Wyznaczanie WACC (średniego ważonego kosztu kapitału);

• Wyznaczanie wartości rezydualnej;

 • MODUŁ VII. WSTĘPNA ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

• Analiza pionowa i pozioma:

- dynamika, tempo a struktura bilansu i rachunku zysków;

• Analiza cash flow;

• Analiza wskaźnikowa:

- zasady tworzenia i interpretacja podstawowych wskaźników;

- wskaźniki płynności;

- wskaźniki rentowności (efektywności, zyskowności);

- wskaźniki sprawności (aktywności) działania;

- wskaźniki zadłużenia i wskaźniki długu;

 • MODUŁ VIII. CASE STUDY – ANALIZA FINANSOWA BUDŻETOWANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA/PROJEKTU 
 • MODUŁ IX. ANALIZA RYZYKA

• Rodzaje ryzyk;

• Analiza wrażliwości;

• Analiza scenariuszy;

• Analiza SWOT;

• Analiza progu rentowności;

 • MODUŁ X. ZRÓWNOWAŻONA KARTA WYNIKÓW - BALANCED SCORECARD

• Cele i korzyści z zastosowania ZKO;

• Case study – przygotowanie ZKW dla budżetowanego przedsiębiorstwa/projektu;

 • MODUŁ XI. DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

FORMA SZKOLENIA:

 • Wykład;
 • Warsztaty komputerowe;
 • Case study.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.