SZKOLENIE Budżet zadaniowy jako narzędzie zarządzania środkami publicznymi

/files/photo/14208421_s.jpg

Czas trwania Szkolenia: 1 DZIEŃ

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: Standard

Obszar merytoryczny: budżet

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

590.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie przydatne jest dla osób, które chcą kompleksowo zaznajomić się i systematyzować informacje na temat budżetu zadaniowego w sektorze rządowym. Szkolenie pozwala na zdobycie dogłębnej i kompleksowej wiedzy na temat celu wdrażania budżetu zadaniowy i możliwości jego wykorzystania, wytycznych opracowania i umocowań prawnych budżetu zadaniowego. 

GRUPA ODBIORCÓW:

 • Szkolenie skierowane do pracowników rządowych jednostek sektora finansów publicznych – zarówno merytorycznych, jak i koordynujących realizację obowiązków w zakresie budżetu zadaniowego.

CELE SZKOLENIA:

 • Celem szkolenia jest przekazanie i utrwalenie wiedzy z zakresu budżetu zadaniowego wg regulacji Ministerstwa Finansów, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień definiowania celów i mierników, ewaluacji realizowanych zadań budżetowych oraz organizacji prac nad budżetem zadaniowym.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. PODSTAWOWE POJĘCIA 

• Cel wdrażania budżetu zadaniowego w Polsce oraz jego przyszłość;

• Sztuka pomiaru zadań publicznych - mierniki, informacja z nich wynikająca oraz problemy w definiowaniu;

• Metody planowania wartości mierników a sprawozdawczość;

• Przykłady zadań , celów i mierników dla wybranych instytucji;

 • MODUŁ II. UKŁAD ZADANIOWY BUDŻETU WG USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH

• Klasyfikacja zadaniowa;

• Rozwiązanie sprawnościowo-finansowe w budżecie zadaniowym;

• Budżet zadaniowy a zarządzanie środkami publicznymi;

• Powiązanie systemu kontroli zarządczej z budżetem zadaniowym;

• Zakres planowania budżetowego;

• Planowanie wieloletnie;

• Monitoring i ewaluacja budżetu zadaniowego oraz sprawozdawczość budżetowa;

• Zasady budżetu zadaniowego wynikające z „noty budżetowej”;

• Wewnętrzne regulacje związane z układem zadaniowym budżetu;

 • MODUŁ III. ALOKACJA KOSZTÓW I WYDATKÓW NA POTRZEBY UKŁADU ZADANIOWEGO BUDŻETU

• Zasady podziału kosztów (wydatków) budżetowych z punktu widzenia planowania oraz wykonania budżetu zadaniowego;

• Specyfika kosztów (wydatków) zadań merytorycznych i obsługowych Wydatki związane z realizacją dofinansowanych projektów a wydatki z pomocy technicznej;

• Klasyfikacja kosztów według możliwości ich powiązania z nośnikami kosztów: koszty bezpośrednie i pośrednie;

• Określanie wydatków związanych z realizacją zadań a ewidencja układu zadaniowego;

• Przykłady rozliczeń wydatków na działania w układzie zadaniowym budżetu;

 • MODUŁ IV. PRZEPISY WYKONAWCZE DOTYCZĄCE UKŁADU ZADANIOWEGO

• Sprawozdawczość budżetowa w układzie zadaniowym wg rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym:

- Hierarchia sprawozdawczości;

- Zakres informacyjny sprawozdania RB-BZ1 i RB-BZ2;

- Sprawozdawczość z wartości mierników;

- Sprawozdawczość finansowa;

- Terminy sporządzania sprawozdań;

• Zmiany w układzie zadaniowym w ciągu roku budżetowego;

• Ewidencja księgowa układu zadaniowego budżetu państwa – możliwe warianty;

• Ewidencja układu zadaniowego budżetu państwa wg rozporządzenia Ministra Finansów;

 • MODUŁ V. DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

FORMA SZKOLENIA:

 • Mini wykład;
 • Prezentacja multimedialna;
 • Case study.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.