SZKOLENIE Budowanie autorytetu szefa

/files/photo/menedzerski74309488.jpg

Czas trwania Szkolenia: 2 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: Standard

Obszar merytoryczny: menedżerski

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

1190.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Podczas dwudniowego szkolenia: Budowanie autorytetu szefa dowiesz się:

 • Jak świadomie i skutecznie budować autorytet  szefa? 
 • Jak motywować ludzi i budować ich zaangażowanie?
 • Jak rozwijać swoich pracowników przez odpowiednie delegowanie, wsparcie, adekwatnie dobrany styl przywództwa?
 • Jak budować/utrzymać autorytet w trudnych sytuacjach – konflikt, stres, emocje, oceny pracownicze?

GRUPA ODBIORCÓW:

 • Osoby odpowiedzialne za kierowanie pracą zespołu/zespołów;
 • Dyrektorzy, kierownicy;
 • Osoby przygotowujące się do objęcia stanowiska kierowniczego;

CELE SZKOLENIA:

 • Poznanie szeregu przydatnych i sprawdzonych technik i narzędzi szefa pomocnych w codziennych zadaniach i wyzwaniach.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. AUTORYTET SZEFA ZESPOŁU: OSOBOWOŚĆ, CECHY, ZADANIA

   • Szef zespołu – przywódca czy zarządca? Jaki model zarządzania stosować – klasyczny, transakcyjny, sytuacyjny, transformacyjny? Konsekwencje wyborów.

   • Identyfikacja i analiza kluczowych i pożądanych cech szefa zespołu wg. P. Druckera. Rozróżnienie pojęć: lider a menedżer, osiem różnic wg. Dr B. Federa.

  • Poznanie modelu Adaira, jako kompletnego, spójnego i pragmatycznego fundamentu formowania osobowości i postępowania skutecznego i efektywnego menedżera. Zapoznanie się z istotą cykliczności i regularności stosowania modelu Adaira – poznanie metody ACL (Action Centered Leadership). Zrozumienie istoty budowania autorytetu poprzez Działania a nie poprzez Cechy.

    • Praca zespołowa nad identyfikacją zadań menedżera w trzech obszarach modelu Adaira – Cel, Zespół, Jednostka. Wspólna dyskusja i weryfikacja poszczególnych zadań w perspektywie środowiska zawodowego uczestników szkolenia.

    • Gra zespołowa pozwalająca zaobserwować i lepiej przyswoić specyfikę postępowania menedżerskiego zgodnego z modelem Adaira.   

 • MODUŁ II. KLUCZOWE CECHY I KOMPETENCJE SZEFA ZESPOŁU 

    • Przegląd cech i umiejętności interpersonalnych wskazywanych przez ludzi, jako najbardziej pożądane u przywódcy.

    • Analiza poszczególnych elementów pod kątem istotności przy budowaniu autorytetu.

 • MODUŁ III. MOTYWOWANIE I DELEGOWANIE

    • W jaki sposób te dwie kompetencje mogą być wykorzystane przez szefa zespołu do budowania swojego autorytetu?

    • Jakie błędy w odniesieniu do tych kompetencji popełniają szefowie powodując tym samym pogarszanie swojego wizerunku i nadszarpywanie autorytetu w oczach podwładnych?

    • Co należy zrobić, aby uniknąć takich sytuacji? Wyciąganie praktycznych wniosków na podstawie badania „Polska mapa Motywacji” oraz poziomów samodzielności pracownika (przestrzeń Tannenbauma-Schmidta)

 • MODUŁ IV. ASERTYWNOŚĆ

   • Analiza w grupach trzech rodzajów przyjmowanych postaw: agresywnej i uległej, pod kątem konkretnych cech różnicujących.

  • Grupowe doprecyzowanie pojęcia asertywności i opracowanie własnej definicji roboczej. Przegląd różnorodnych definicji istniejących w organizacjach.

   • Przypomnienie pojęcia wewnętrznego monologu („chcę” czy „muszę”) i jego znaczenia dla poszczególnych typów postaw. Nieuchronna konfrontacja praw i obowiązków każdego z nas. Dyskusja wspólna.

   • Dlaczego ludzie nie zachowują się asertywnie? Czy warto być asertywnym? Identyfikacja i analiza korzyści i zagrożeń wynikających z postawy asertywnej.

   • Analiza transakcyjna Erica Berne’a – schematy zachowań w stosunkach międzyludzkich i ich praktyczne konsekwencje dla budowania lub… degradowania autorytetu szefa. Ćwiczenia indywidualne.

   • Macierz Thomasa A. Harris'a: Ja jestem OK - Ty jesteś OK.

   • Zachowania asertywne w sytuacjach konfliktowych. Model Thomasa Kilmanna i „oś” asertywnych strategii rozwiązywania konfliktów.

   • Asertywność, jako „kamień węgielny” właściwej komunikacji. Jak rozpoznać zachowanie nieasertywne podczas komunikowania się?

 • MODUŁ V. KOMUNIKATYWNOŚC I SAMOKONTROLA

   • Pełne zrozumienie złożoności procesu komunikacji oraz możliwości kontrolowania go,

   • Poznanie i wypróbowanie w praktyce najlepszych praktyk komunikacji. Rozpoznanie znaczenia aktywnego słuchania oraz przećwiczenie go w praktyce.

   • Zrozumienie specyfiki komunikacji w przypadku trudnych i stresujących rozmów.

   • Poznanie i wypróbowanie przydatnych technik kontroli emocji i stresu oraz prostych i skutecznych technik relaksacji.

   • Powiązanie fenomenu postawy asertywnej oraz jej roli zwłaszcza w sytuacji trudnej komunikacji.

   • Poznanie najważniejszych technik asertywnego prowadzenia rozmów

   • Analiza trudnych sytuacji komunikacyjnych z życia uczestników z perspektywy nabytej wiedzy.

  • Przygotowanie do wykorzystania w praktyce nabytej wiedzy poprzez poznanie i zastosowanie narzędzia

  • Plan Trudnej Rozmowy do wybranej indywidualnie, nadchodzącej sytuacji trudnej komunikacji.

 • MODUŁ VI. BUDOWANIE WIĘZI I SPÓJNOŚCI W ZESPOLE

  • Misja, wizja i wartości zespołowe – jak wypełnić te pojęcia treścią naprawdę istotną dla ludzi? Wykorzystanie wiedzy nt. Asertywności do stworzenia dobrych praktyk współpracy zespołowej.

   • Generowanie pomysłów na budowanie więzi pomiędzy członkami zespołu.    

 • MODUŁ VII. PODSUMOWANIE WARSZTATU

FORMA SZKOLENIA:

 • Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu.

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.