SZKOLENIE Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych

/files/photo/19632353_s1256.jpg

Czas trwania Szkolenia: 2 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: VIP

Obszar merytoryczny: finanse

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

1290.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Przekazana zostanie wiedza na podstawie, której decydenci będą w stanie oszacować opłacalność projektów inwestycyjnych w kontekście maksymalizacji zyskowności projektu. Wiedza ta pozwoli na umiejętne angażowanie kapitałów w przedsięwzięcia pozwalając na osiąganie maksymalnych korzyści z zaangażowanego kapitału.

GRUPA ODBIORCÓW:

 • Szkolenie skierowane do osób odpowiedzialnych za kreację, badanie i ocenę projektów inwestycyjnych.

CELE SZKOLENIA:

 • Przekazanie wiedzy w zakresie matematycznych i statystycznych sposobów oceny projektów inwestycyjnych z uwzględnieniem narzędzi zarządczych i marketingowych w procesach kreacji i tworzenia projektów inwestycyjnych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • MODUŁ I. PLANOWANIE I PROGNOZOWANIE FINANSOWE W PROJEKTACH

• Analizy strategiczne;
• Analizy założeń makroekonomicznych i mikroekonomicznych;
• Analizy wskaźników finansowych wynikających z prognoz;
• Analizy wyników i wartości prezentowanych w sprawozdaniach finansowych;
• Ćwiczenia;

 • MODUŁ II. OCENA WSKAŹNIKÓW OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW (NPV, IRR ITP..) WG SEKTORÓW I WYBRANYCH BRANŻ

•    Zmiana wartości pieniądza w czasie;
•    Wskaźniki opłacalności projektów inwestycyjnych a dane wejściowe w metodach statycznych;
•    Wskaźniki opłacalności projektów inwestycyjnych a dane wejściowe w metodach dynamicznych;
•    Branżowe wielkości wskaźników opłacalności projektów inwestycyjnych;
•    Istotne aspekty wpływające na wielkości wskaźników opłacalności projektów inwestycyjnych;
•    Porównanie poszczególnych wskaźników oceny projektów inwestycyjnych ich i ich adekwatności stosowania;
•    Ćwiczenia;

 • MODUŁ III. OCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ PROJEKTÓW

•    Wartość rezydualna projektów;
•    Wartość rynkowa projektów;
•    Metody wyceny projektów inwestycyjnych;
•    Ćwiczenia;

 • MODUŁ IV. RYZYKO W PROJEKTACH INWESTYCYJNYCH
 • MODUŁ V. DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJEX

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy Uczestnikom:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Przerwy kawowe;
 • Lunch.