SZKOLENIE Akcelerator sprzedaży

Czas trwania Szkolenia: 4 DNI

Miasto Szkolenia: Warszawa

Miejsce Szkolenia: Centrum Żoliborz

Sala szkoleniowa: Sala 1

Kategoria Szkolenia: Standard

Obszar merytoryczny: produkcja i logistyka

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

a

CENA SZKOLENIA
POZA ABONAMENTEM:

500.00

 

OPIS SZKOLENIA:

Dlaczego 1 dzień POLIGONU MENEDŻERSKIEGO równoważny jest 3 dniom typowego szkolenia?

POLIGON MENEDŻERSKI to nowa generacja szkoleń, znacznie bardziej efektywna od typowych szkoleń warsztatowych. Najważniejsze cechy tego innowacyjnego rozwiązania to zorientowanie na umiejętności, a nie na wiedzę i na praktyczne, intensywne działanie, mające na celu podniesienie skuteczności działania menedżera  (szkolenie nie dla szkolenia, tylko dla BUDOWANIA EFEKTÓW). 

 • Jak przystało na poligon działamy zgodnie z zasadą jednego z generałów „Im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju”. Oczywiście u nas nie chodzi o krew, a o zmniejszenie ilości porażek podczas rozmów/spotkań/zebrań z pracownikami. Założeniem szkolenia jest poddanie uczestników specjalnie opracowanej formule zajęć tak, aby musieli się w pełni zaangażować w działanie, w ćwiczenie umiejętności. Okazuje się, że intensywne działanie zorientowane na pokonywanie własnych barier i słabości jest niezwykle efektywne, przynosi znacznie lepsze rezultaty, aniżeli typowe szkolenia warsztatowe. Doświadczenie pokazuje, że 1 dzień POLIGONU MENEDŻERSKIEGO równoważny jest ok. 3 dniom typowego szkolenia warsztatowego.
 • Szkolenie kierowane do:

  • Team liderów;
  • Menedżerów;
  • Kierowników;
  • Prezesów;
  • Osób które zarządzają ludźmi

 • Intensywna praca w małej grupie szkoleniowej (max. do 6 osób);
   • Wsparcie trenera i konsultanta;
   • Wsparcie merytoryczne (raporty indywidualne, nagrania, materiały szkoleniowe, karty zadań);
   • Wsparcie dla swoich indywidualnych potrzeb szkoleniowych;
   • 95% czasu szkolenia praktyka;
   • Koncentracja na doskonaleniu umiejętności;
   • Oszczędzanie cennego czasu - praca na szkoleniu jednorazowo tylko jeden dzień.

GRUPA ODBIORCÓW:

a

CELE SZKOLENIA:

a

PROGRAM SZKOLENIA:

a

FORMA SZKOLENIA:

a